УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

САС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
САС_УО 1.7. – Економика градског земљишта

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИЦИ:
др Горан Милићевић

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Циљ предмета је да упозна студенте са специфичностима градског земљишта као ресурса и тржишта некретнина, разликама у погодностима градских локација, механизмима креирања тих погодности, методама њихове наплате, као и са разликама у политици градског земљишта. На бази таквог увода, студенти би требало лакше да овладају и вештинама процене тражње за некретинама, процене вредности градског земљишта, као и анализирања исплативости грађевинског пројекта.
Интерактиван однос темељен на примерима и моделима, добрим узорима.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Очекује се да ће по завршеном курсу студенти бити довољно упознати с механизмима који утичу на разлике у погодностима градских локација како би били у стању да самостално изврше:

  • процену тражње за некретнинама,
  • процену вредности градског земљишта,
  • и анализу исплативости грађевинског пројекта

За позитивну оцену сваког од унапред тестова и завршног рада биће потребно сакупити преко 60 од могућих 100 бодова, при чему ће код тестова бити назначено колико који задатак носи бодова

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Просторна економика: Урбанизација и Урбана демографија;
Теорија локације, Теорија централних места; Економски модели урбаног развоја;
Локалне јавне финансије, Комунална економика;
Економика градског земљишта: Економика урбанистичког планирања (Личфилдови планерски биланси), Механизам креирања и наплате погодности градских локација,
Теорија унутарградских локација (Алонзов модел, Шпекулације градским земљиштем;
Политика градског земљишта;
Економика некретнина: Специфичности тржишта некретнина, систем хипотекарног кредитирања;
Методи евалуације градског земљишта;
Анализа исплативости пројекта;
Пројектно финансирање.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Интерактивна настава, са уводним излагањем и заједничком анализом примера, уз активно учешће студената, од којих се очекује да припремљени дођу на час, тестови захтевају решавање практичних задатака (нпр. процену будуће тражње за некретнинама или примену капитализационог рачуна у процени вредности градског зељишта). Завршни рад студенти раде на крају, анализирајући исплативост пројекта (по избору, у договору с предавачем).

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс САС_УО 1.7. – Економика градског земљишта

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер