УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 03/02/2014 Кључне речи:

САС Урбана обнова

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
САС_УО 1.5. – Менаџмент урбане обнове

БРОЈ КРЕДИТА: 6 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
1. Упознавање са теоретским основама савременог менаџмента и његове улоге у процесу урбане обнове у новом миленијуму
2. Проучавање метода и техника маркетиншког моделовања остварљивих визија градова у 21. веку како на глобалном тако налокалном нивоу
3. Оспособљавање експерата за креативно и правовремено деловање у процесу остварења управљачке функције урбане обнове градова у новом миленијуму,
4. Обучавање експерата (различитих струка) за конципирање, формирање икоришћење информационо–управљачких система.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
1. Формирање базе знања о теоретско искуственим моделима обнове регија и градова на европском глобалном нивоу
2. Практична знања о инструментима, механизмима, техникама и методама формирања трајекторија и креирање визија обнове градова и регија у 21. веку,
3. сакупљање знања о месту, улози, путевима и могућностима управљања процесима обнове градова у 21. веку,
4. Овладавање различитим методама и техникама деловања у процесу остварења (производње) урбаног простора 21. века,
5. Развијање способности моделовања трајекторија развоја градова у новом миленијуму,
6. Обучавање за коришћење савремених информационих технологија у управљању територијалним развојем региона и градова

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
1. Теоретско-искуствена основа менаџмент система
2. Технолошко-информациона иновациона основа конципирања и остварења управљачке функције урбане обнове
3. Управљачко-проблемска основа управљања урбаним развојем
4. Процедуре, поступци и вештине селекционисања и одлучивања у процесу стратешког деловања у регенерисању развојних потенцијала урбане обнове
5. Приступи, поступци, методе и технике моделовања остварљивих визија обнове градова и региона

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:

  • Интерактиван рад на обради наставне материје
  • Активно учешће слушалаца у процесу извођења наставе
  • Лабораториски приступ проучавању менаџмент система урбане обнове
  • Учешће признатих експерата из области менаџмента и маркетинга
  • Посета институцијама и градовима који су у процесима обнове
  • Коришћење модела: „округлих столова“, „дебатних клубова“, „јавних форума“, „work shop“ радионица…

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: СС_УО 1.5. – Менаџмент урбане обнове

Интерактивни портфолио САС_УО 2013/14 курсева

Све информације у вези са САС_УО 2013/14 курсевима:

Филтер