UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - II godina - 4. semestar Date: 28/01/2014 Ključne reči:
NADOGRADNJA_o
Nadogradnja

Obaveštenje za studente II godine MASU 2013/14.

Javna odbrana završnih radova Master programa Integralni urbanizam održaće se u ponedeljak, 14.07.2014. u 14 časova u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta.

Obaveštavaju se studenti da je objavljen Preliminarni redosled odbrana master projekata na kursu: MASU – II godina – 4. semestar: Kurs MASU M4.3. – Master projekat. Dokument možete preuzeti ovde:

Kurs MASU M4.3. – Master projekat: PRELIMINARNI REDOSLED ODBRANA

MASU – II godina – 4. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – II godina – 4. semestar: Kurs MASU M4.3. – Master projekat

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2013/14.

BROJ KREDITA: 16 ESPB

STATUS PREDMETA:
Izborni

USLOV:
Položeni svi predmeti na Master akademskim studijama

NASTAVNICI:
MASU_M4.3.1 Master projekat 1,dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor
MASU_M4.3.2 Master projekat 2,mr Jelena Živković, docent
MASU_M4.3.3 Master projekat 3,dr Marija Maruna, docent
MASU_M4.3.4 Master projekat 4,dr Ksenija Lalović, docent
MASU_M4.3.5 Master projekat 5,mr Biserka Mitrović, docent
MASU_M4.3.6 Master projekat 6,arh. Zoran Đukanović, docent
MASU_M4.3.7 Master projekat 7,mr Uroš Radosavljević, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ NASTAVE
Cilj izrade završnog Master rada je osposobljavanje studenata za primenu integralnog pristupa u istraživanju i oblikovanju urbanog prostora i usmeravanju urbanog razvoja.
Rad obuhvata izradu master teze i master projekta. Master teza je predmet na kome se studenti obučavaju za samostalno istraživanje i rezultuje uspostavljanjem teoretskih i metodoloških osnova za pojedinačne završne master projekate. Master projekat predstavlja samostalni rad na primeni integralnog pristupa oblikovanju urbanog prostora i usmeravanju urbanog razvoja u okviru teme definisane master tezom, u konkretnom prostornom i razvojnom kontekstu.

TEMATSKI OKVIR ZADATKA 2013/14.
Zajednički tematski okvir zadatka u izradi Master teze i projekta za sve studente Master studija Integralni urbanizam predstavlja razrada prioritetnih projekata „Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kragujevca“.

UČESNICI U RADU NA MASTER RADU 2013/2014
Izrada završnog Master rada organizuje se u okviru zvanične saradnje između Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i GIZ projekta „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“ koju sprovodi AMBERO Consulting, predstavništvo iz Beograda. Saradnja se odvija u okviru realizacije II faze GIZ-ovog projekta i podrazumeva različite aktivnosti koje omogućavaju implementaciju rezultata Projekta GIZ-a u okviru nastavne aktivnosti Arhitektonskog fakulteta. GIZAMBERO je istovremeno i jedan od nosilaca izrade „Strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kragujevca“. Prezentacija ovog dokumenta je održana na Arhitektonskom fakultetu 14.02.2014.godine i predstavlja inicijalnu fazu rada na Master radu.
Rad na Master tezi i projektu prati Konsultantski tim eminentnih stručnjaka kao predstavnika institucija od značaja za urbanizam u Srbiji, kao što su: Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, Urbanistički Zavod Beograda, Inženjerska komora Srbije, Direkcija za urbanizam Kragujevac, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, GIZAMBERO.

Interaktivni portfolio MASU 2013/14 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2013/14 kursevima:

Filter