UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - II godina - 3. semestar Date: 20/09/2014 Ključne reči: ,
GRANADA_o
Granada

MASU – II godina – 3. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – II godina – 3. semestar: Kurs MASU M3.7. – Izborni predmet 3

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 4 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNICI:
dr Ksenija Lalović, docent
mr Dragana Bazik, redovni profesor
mr Uroš Radosavljević, docent
dr Miodrag Ralević, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

3.7.1 MASU_M3_7_1_logo

Kurs MASU M3.7. – Izborni predmet 3:
GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Nastavnik:
dr Ksenija Lalović, docent

Osnovni cilj predmeta je istraživanje fenomena građanskih inicijativa za poboljšanje kvaliteta života lokalnih zajednica, koje za posledicu imaju akcije i intervencije u fizičkom prostoru. Cilj ovog predmeta je razumevanje fenomena građanskih inicijativa, sticanje znanja o njihovom potencijalu za ostvarivanje održivih rešenja različitih razvojnih problema, razumevanje povezanosti profesije urbanista i arhitekata i ovog fenomena, kao i sticanje praktičnih profesionalnih veština komunikacije i kolaboracije arhitekata u okviru projekata građanskih inicijativa.

KURIKULUM: GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

3.7.2 MASU_M3_7_2_logo

Kurs MASU M3.7. – Izborni predmet 3:
TEKSTURA GRADSKIH PROSTORA

Nastavnik:
mr Dragana Bazik, redovni profesor

Cilj kursa je sticanje i osmišljavanje veštine transformisanja teksture gradskih prostora unutar formirane fizičke strukture grada, a u skladu s promenama savremenog doba u okviru __ klimatskih uticaja // primene IKTehnologije // činjenice da više od 50% svetske populacije živi u gradovima // kao i sve izraženijim promenama starosne strukture stanovništva u gradovima Evrope. Kurs obuhvata istraživanje vizuelne i fizičke teksture gradskih prostora kao promenljivog okvira dinamične gradske scene čijom se transformacijom može ostvariti unapređenje kvaliteta življenja u gradu. Težište kursa je u prepoznavanju elemenata fizičke teksture gradskih prostora i njihovih obeležja, postavljanju pitanja i početku traganja za odgovorima u domenu naše profesije. Nastava se odvija kroz interaktivna i multimedijalna predavanja (debata, elektronski forum, grupa ili blog) i upućivanje na obradu relevante literature, kao i kroz kreativno učešće, aktivnu interpretaciju i aplikaciju razmatranih teorijskih postavki.

KURIKULUM: TEKSTURA GRADSKIH PROSTORA

3.7.3 MASU_M3_7_3_logo

Kurs MASU M3.7. – Izborni predmet 3:
MENADŽMENT LOKALNOG RAZVOJA

Nastavnik:
mr Uroš Radosavljević, docent

Teoretsko-istraživačko-praktičnim radom na predmetu primenjenom na reprogramiranje i preoblikovanje prostora studenti stiču nova znanja zasnovana na savremenim paradigmama menadžmenta lokalnog razvoja koji podrazumevaju učešće aktera (zainteresovanih strana) u kreiranju, reprogramiranju i preoblikovanju prostora u pluralističkom društvu. To podrazumeva znanja i veštine u dostizanju konsenzusa o zajedničkom interesu re-kreiranja urbanog / ruralnog prostora na lokalnom nivou; implikacije u odnosu na poziciju u mreži regionalnog nivoa i eventualnih veza ka globalnom; kao i različite načine komuniciranja odnosno stvaranja osnova za razumevanje kroz otvorenu komunikaciju o mogućnostima realizacije različitih interesa u okviru istog prostora: dostizanjem konsenzusa kreiranjem zajedničke vizije, ponude različitih opcija i scenarija (re)programiranja i preoblikovanja prostora, uspostavljanje pravila ponašanja, građenja i korišćenja u prostoru, a sve u skladu sa prepoznatim brendom i kulturnim identitetom prostora, zaštiti urbanog / ruralnog nasleđa i prirodnog okruženja.

KURIKULUM: MENADŽMENT LOKALNOG RAZVOJA

3.7.4 MASU_M3_7_4_logo

Kurs MASU M3.7. – Izborni predmet 3:
BUDUĆNOST GRADA

Nastavnik:
dr Miodrag Ralević, redovni profesor

Cilj nastave je pružanje znanja studentima o teoretsko-iskustvenim pristupima, konceptima i modelima GRADOVA BUDUĆNOSTI (utopijski, idealni, futuristički, …) iz različitih perioda nastajanja i razvoja urbane civilizacije; Upoznavanje studenata sa metodskom aparaturom otkrivanja, razmatranja i trasiranja budućnosti grada; Priprema studenata za korišćenje različitih tehnika i puteva koncipiranja, modelovanja i projeciranja (razvoja) GRADA U BUDUĆNOSTI neposrednoj, bliskoj ili dalekoj…

KURIKULUM: BUDUĆNOST GRADA

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter