UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 2. semestar Date: 20/09/2014 Ključne reči: ,
PATIO_o
Patio

MASU – I godina – 2. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 2. semestar: Kurs MASU M2.7. – Izborni predmet 2

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 4 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNICI:
dr Lidija Đokić, redovni profesor
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor
dr Vladimir Mihajlov, docent
dr Ratka Čolić, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

201415_MASA-12040-08_o

Kurs MASU M2.7. – Izborni predmet 2:
GRADSKI EKSPERIMENT

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Posmatrajući grad kao eksperiment in vivo, dolazimo do zaključka da mnogo varijabli utiče na njegov krajnji rezultat, i da on često ima krajnje neizvestan ishod. Međutim, bez obzira na to što je veštačke (in vitro) uslove u gradu gotovo nemoguće simulirati, postoje izvesne pravilnosti i relacije, “hemijske” reakcije koje se mogu pretpostaviti u živom ekperimentu zvanom grad. Prva grupa pretpostavki odnosi se na veze između fizičkog i društveno ekonomskog fenomena. Druga grupa je u vezi sa planiranjem, projektovanjem i regulativom u prostoru, sa naglaskom na razumevanju različitih interesa, znanja i logike delanja učesnika aktera. Treću grupu pretpostavki obuhvataju zakonitosti / teorije razvijene u okviru različitih nauka: filozofije, sociologije, psihologije, geografije, ekonomije, ekologije. Konačno, četvrta grupa obuhvata vizionarske zamisli, utopije i idealne modele u okviru kojih su razvijene brojne zanimljive ideje koje su transformisale naučni i politički pogled na gradove i njihovu strukturu.

KURIKULUM: GRADSKI EKSPERIMENT

Kurs MASU M2.7. – Izborni predmet 2:
MASTERPLAN OSVETLJENJA

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Cilj predmeta je sagledavanje značaja uticaja osvetljenog urbanog prostora, kao i odnosa između celine i detalja. Analiza savremenih tehnologija u oblasti osvetljenja i mogućnosti koje one pružaju, u smislu njihovog doprinosa arhitekturi, urbanom ambijentu i panoramskom izrazu grada. Razumevanje energetski efikasnih rešenja i njihovog značaja.

Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni za sagledavanje značaja masterplana osvetljenja u funkciji kvaliteta urbanog prostora, za prepoznavanje faktora kvaliteta koji omogućavaju kreiranje ambijenata osvetljenjem, uz sagledavanje prostora na mikro i makro nivou. Razumevanje mogućnosti i ograničenja savremenih tehnologija, kao i značaja uštede energije.

KURIKULUM: MASTERPLAN OSVETLJENJA

201415_MASU_M2_7_IP_ADjukic_o

Kurs MASU M2.7. – Izborni predmet 2:
MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG RE-DIZAJNA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja, sa posebnim osvrtom na neposredno pešačko okruženje. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu Oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja pešačkog okruženja. Studenti istražuju relacije između pešačkog kretanja, doživljaja neposrednog okruženja sa aspekta pešaka, arhitekture i urbanog dizajna i bave se redizajnom konkretnog prostora na odabranom poligonu.

KURIKULUM: MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG RE-DIZAJNA

201415_MASA-12040-09_o

Foto: dr Ratka Čolić

Kurs MASU M2.7. – Izborni predmet 2:
STRATEGIJA INTEGRALNOG URBANOG RAZVOJA – NOV INSTRUMENT PLANIRANJA U PROCESU INTEGRACIJE U EU

Nastavnik:
dr Ratka Čolić, docent

Ovaj modul razvija kod studenata kritički pristup za kreiranje strategije integralnog urbanog razvoja, zasnovan na prikupljanju i analizi podataka, formulisanju potreba, vizije, ciljeva i načina realizacije projekata na primerima pojedinačnih prioritetnih zona intervencije (centralna gradska područja sa stagnacijom ili opadanjem ekonomskog rasta, smanjene atraktivnosti, ugroženog identiteta; “brownfield” lokacije; područja izložena problemima zaštite životne sredine, klimatskih promena, neadekvatnih urbanih struktura i dr.). Studenti se upoznaju sa temama specifičnim i za lokalni kontekst (odabrana lokacija) i za evropske strategije integralnog urbanog razvoja (kroz primere iz prakse).

KURIKULUM: STRATEGIJA INTEGRALNOG URBANOG RAZVOJA – NOV INSTRUMENT PLANIRANJA U PROCESU INTEGRACIJE U EU

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter