UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 2. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
new-york-chinatown_o
New York Chinatown

MASU – I godina – 2. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 2. semestar: Kurs MASU M2.4. – Seminar 2

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
arh. Zoran Đukanović, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Osnovni cilj seminara je upoznavanje studenata sa opštim znanjima iz oblasti urbanizma. Cilj je razumevanje društvenih, ekonomskih i veza životne sredine unutar različitog političkog i kulturnog konteksta.

ISHOD PREDMETA:
Pohađanjem seminara studeti će moći da razumeju:
• Prirodnu sredinu, njene vrednosti za društvo i vezu sa ekonomskim i političkim dešavanjima
• Vezu između tržišta, izgrađene forme, različitih razvojnih modela i trendova, vrednost ekonomskih i finansijskih posledica na alternativne razvojne strategije
• Različite efekte odluka na različite ljude
• Kulturnu raznolikost i ideologiju
• Održivo planiranje i dizajn
• Koncept prava, ravnoteže između individualnih i kolektivnih prava, zakonske posledice tih prava na odlučivanje
• Ulogu stejkholdera i participacije javnosti u planskom procesu
• Mišljenje profesije i nezavisnih stručnjaka
• Menadžerske veštine

SADRŽAJ NASTAVE:
Seminar predstavlja jednonedeljni kurs koji obrađuje po jednu aktuelnu temu iz urbanističke prakse. Kurs drže različiti predavači po pozivu iz oblasti urbanizma ili srodnih oblasti. Izbor teme predavanja u okviru jednog seminara se vrši tako da daje opšti pregled neophodnih znanja iz oblast urbanizma.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Seminar se odvija u vidu jednonedeljnog kursa od 15 predavanja u kojem učestvuju predavači iz različitih oblasti. Studenti su u obavezi da prisustvuju seminaru i učestvuju u diskusiji. Znanja stečena sa predavanja studenti samostalno ugrađuju u studio projekat.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M2.4. – Seminar 2

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter