УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 1. семестар Date: 27/01/2014 Кључне речи:
rotterdam.housing_o
Rotterdam Housing

МАСУ – I година – 1. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 1. семестар: Курс МАСУ М1.6. – Урбани маркетинг и менаџмент

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Основни задатак наставе је упознавање са процесом, методима и инстументима планирања, организације и контроле урбаног развоја и савладавање потребних знања и вештина за решавање проблема кроз истраживање могућности унапређења струкутре урбаних система.
Настава је усмерена ка разумевању процеса, метода и инструмената управљања: планирања, организације и контроле урбаног развоја у контексту унапређења квалитета живљења и очувања животне средине.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени за:
• Разумевање процеса, метода и инструмената урбаног маркетинга
• Разумевање проблема управљања урбаним развојем
• Разумевање сложености процеса управљања са низом потпроцеса и учешћа људи
• Познавање управљачких проблема и феномена везаних за ефикасно извршавање одређених задатака и послова.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Теоретска основа управљачке функције – Плуралистичка основа управљања развојем; информатичка основа управљања развојем, технолошки-тржишна полазишта управљања развојем; критеријуми и механизми управљања развојем.
Проблемско-оперативна основа управљања урбаним развојем – Процес стварања (производње) урбаног простора; процес селекционисања и одлучивања; концептуални приступи формирања урбаног и регионалног развоја; оперативни ниво остварења управљачке функције; моделска основа управљања урбаним и регионалним развојем; пословни системи управљања урбаним и регионалним развојем.
Методска основа маркетинског приступа управљању урбаним и регионалним развојем. Стратешка основа плуралистичко-тржишног развоја; формирање политика урбаног и регионалног развоја; поступци и технике маркетирања; оперативне активности остварења маркетинских циљева.
Моделско-концептуална основа формирања управљачке територије – Вишедимензионални мултивалентни приступи формирања управљачке трајекторије; модели целовитих управљачких трајекторија; концепти откривања будућности регионалног и урбаног развоја; поља и облици понашања урбаних и регионалних структура.
Полазишта урбаног маркетинга – суштинско поимање маркетинга: вештина остварења добити, истинитост. Циљна функција маркетинга: размена, усаврашавање, добит, путеви остварења маркетинске функције: политике, стратегије, операције, механизми. Компетитивност – квалитет, компетентност, конкурентност, структура актера: власници, запослени, купци-потрошачи, држава.
Постулати маркетинског деловања – логичност – остварљивост – креативност, успешност, профитабилност, кооперативност, правовременост, целовитост, интерактивност, Обликовање будућности – деловање у стварности. Право на бирање – процес селекционисања.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:

Настава се одвија кроз предавања еx-cathedra, разговор на тему предавања и вежбе.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М1.6. – Урбани маркетинг и менаџмент

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер