UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 1. semestar Date: 19/09/2014 Ključne reči: ,
sao-paulo-business-district_o
Sao Paulo Business District

MASU – I godina – 1. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 1. semestar: Kurs MASU M1.4. – Seminar 1

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNIK:
arh. Zoran Đukanović, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA:
Osnovni cilj seminara je upoznavanje studenata sa opštim znanjima iz oblasti urbanizma. Kroz izbor aktuelnih urbanih problema u Srbiji/ EU, studentima se daje pregled najznačajnijih tema i pitanja u okviru urbanističke struke.

ISHOD PREDMETA:
Pohađanjem seminara studeti će moći da razumeju:
• Integrativne strategije, institucionalni okvir i implementaciju,
• Donošenje odluka i izradu preporuka u skladu sa drugim relevantnim faktorima
• Političku pozadinu donošenja odluka i rad u okviru demokratske strukture odlučivanja
• Kratkoročno i dugoročno planiranje i njihov uticaj na one za koje se planira
• Dizajn prostora visokog kvaliteta, prepoznavanje dobiti društva tim dizajnom, vrednovanje efekata alternativnih rešenja
• Mere intervencije prostornog planiranja, učenje na iskustvima prošlosti u različitim društveno-ekonomskim, kulturnim i političkim kontekstima

SADRŽAJ NASTAVE:
Seminar predstavlja jednonedeljni kurs koji obrađuje po jednu aktuelnu temu iz urbanističke prakse. Kurs drže različiti predavači po pozivu iz oblasti urbanizma ili srodnih oblasti. Izbor teme predavanja u okviru jednog seminara se vrši tako da daje opšti pregled neophodnih znanja iz oblast urbanizma.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Seminar se odvija u vidu jednonedeljnog kursa od 15 predavanja u kojem učestvuju predavači iz različitih oblasti. Studenti su u obavezi da prisustvuju seminaru i učestvuju u diskusiji. Znanja stečena sa predavanja studenti samostalno ugrađuju u studio projekat.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs MASU M1.4. – Seminar 1

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter