UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul M8 - Izborni modul Date: 13/12/2013 Ključne reči:

Modul M8 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL M8 – Izborni modul: Kurs M8.3. – Izborni predmet 3 – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za jesenji semestar 2013/14.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za jesenji semestar 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
6. i 13. nedelja.

NASTAVNIK:
mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

SARADNIK U NASTAVI:
dr Saja Kosanović, docent (gostujući nastavnik)

BROJ KABINETA: 350a

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Biće određen u dogovoru sa studentima.

TELEFON: +381 11 3218779

EMAIL:
natasa@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Osnovni cilj nastave je razvijanje kritičkog sagledavanja ekoloških karakteristika arhitektonskih objekata. Studenti se upoznaju sa osnovnim principima i parametrima koji se koriste prilikom ocene ekoloških karakteristika arhitektonskih objekata i potom ih proveravaju najpre na odabranim primerima iz prakse, a potom i na spostvenim projektima rađenim u okviru studija M6.1. (alt. M4.1. ili M5.1.).

SADRŽAJ NASTAVE:
Upoznavanje studenata sa osnovnim teorijskim pitanjima relevantnim za valorizaciju ekoloških karakteristika arhitektonskih objekata; model za ocenu ekoloških karakteristika kuća za individualno stanovanje na području Beograda; upoznavanje sa osnovnim principima i strategijama LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) sertifikacionog sistema.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se realizuje kroz kombinaciju raznovrsnih oblika rada, kao što su predavanja ex-katedra, interaktivni oblici nastave, analiza slučajeva, manji istraživački projekti, prezentacije, kratki eseji, seminarski radovi itd.

Interaktivni portfolio MASA 2013/14 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASA 2013/14 kursevima:

Filter