УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 18/12/2013

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.1. – Изборни предмет 1 – Сплав у СПлАв

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
7. и 13. недеља семестра.

НАСТАВНИК:
арх. Игор Рајковић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
Ана Зорић, студент

БРОЈ КАБИНЕТА: 341а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Термин ће бити одређен у договору са студентима.

ТЕЛЕФОН: +381 64 6140751

ЕМАИЛ:
igor.fakultet@yahoo.com

ВЕБ АДРЕСА:
http://s-p-a.tumblr.com/

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ наставе је даљи развој пројектантских вештина кроз анализу актуелних тенденција у пројектовању рекреативних садржаја (spa, wellness, fitness) у контексту новог начина живота савременог друштва. У оквиру наставе се продубљују досада стечена знања студената у специфичним пројектантским условима и савременим околностима. Испитују се аспекти контекста, адаптације, реконструкције и екстензије старих објеката као и савремена стремљења код пројектовања нових.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
У оквиру наставе, дефинишу се: основни појмови везани за рекреативне садржаје, кроз историјски преглед – развој идеје, анализом елемената простора – начин функционисања, а кроз анализу примера – савремени приступ пројектовању рекреативних садржаја. Током семестра у оквиру предавања и кроз дискусије анализирају се специфичности рекреативних центара као независних целина (специјализовани рекреативни центри) и у склопу пратећих садржаја (уз објекте туризма, бањских лечилишта, специјализованих лечилишта, пословања и становања). Кроз наставу се студенти упознају са различитим аспектима функције, кретања, садржаја, технологије, амбијента и ентеријера.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања и вежбе се одвијају симултано. Студенти се кроз анализу случајева и дискусију припремају за практичну примену новоусвојених знања на познати пројекат који пролази кроз фазу трансформације. Финални пројекат се на крају семестра јавно презентује и дискутује од стране свих учесника у настави.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М8.1. – Сплав у СПлАв

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер