УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 18/12/2013

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.1. – Изборни предмет 1 – Приватно и јавно у стамбеној архитектури антике и средњег века

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Рената Јадрешан-Милић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 232

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Хеленизација у уметности и архитектури, започета у другом веку пре наше ере, постаје основни оквир приватног и јавног живота у Римском царству. У стамбеној архитектури овакав став и начин живота доводи до стварања интернационалне римске куће која суверено влада својим изгледом и организацијом на читавом простору Римске империје. Током позне антике долази до трансформације односа јавно и приватно, а виле и палате постају место које више личи на приватизовани форум. Основни циљ изборног предмета је упознавање студената са најрепрезентативнијим грађевинама резиденцијалне архитектуре позне антике, као и тумачење трансформације домуса и вила у центре моћи, уметности и јавног живота. Стечена специфична знања била би од непосредне користи за разумевање потоњег развоја средњовековног и ренесансног града и успостављања црквене хијејрхије на једној и племстав на другој страни. Грађанин -домаћин и трансформација приватног и јавног у контексту ранохришћанског двора. Епископски двор као нови центар моћи.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Овом тематском целином предвиђено је упознавање студената са дефинисањем појмова стамбене архитектуре у античком периоду и средњем веку. Издвајање типова градске и сеоске куће. Посебан тип сеоских зграда виле рустика као средишта великих сеоских економија и градских кућа-домуса. Почетак дивинизације императора и однос јавно и приватно у граду и на приватном имању. Стил, форма, примењена конструкција и техника градње и систематизација грађа о типовима конструкције, заступљености градива и градитељског материјала у касној антици и средњем веку у региону, са посебним акцентом на монолитни и скелетни начин градње и примењене типове конструкционих склопова. Средњовековна кућа и успостављање концепта грађанина.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Упознавање студената кроз предавања са савременом методологијом проучавања античког наслеђа на простору римског Царства, посебно са освртом на Источно римско царство, са посебним акцентом на компаративној анализи историјских извора, писане и археолошке грађе. Консултације везане за израду семинарског рада.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер