UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul M7 - Projektantska radionica Date: 01/07/2014 Ključne reči:

Modul M7 – Projektantska radionica

1314_M7.3_Radionica_Mitrovic_ilustracija_o

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL M7 – Projektantska radionica: Kurs M7.3. – Radionica 3 – Programiranje prostora

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 2 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:

NASTAVNIK:
arh. Branislav Mitrović, redovni profesor

SARADNICI U NASTAVI:
arh. Verica Međo, asistent
Marh. Jelena Kuzmanović, saradnik
Marh. Marija Miković, saradnik

BROJ KABINETA: 239

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

ZADATAK:
Kroz seriju ambijentalnih prikaza (montaža) studenti istražuju performativne karakteristike izabranog dela (ili izabranih delova) projekta. Predmet zadatka mogu biti montaže projektovanog prostora scene, gledališta ili nekog drugog arhitektonskog prostora koji poseduje kapacitet za izvođenje ili performans (holski prostor, spoljašnji otvoreni prostori, koridori, galerijski i radionički prostori i slično). Svaka montaža predstavlja jednu sekvencu, a međusobno povezivanje sekvenci definiše koncept ukupne performativnosti projektovanog prostora. Montaža može biti u formi ambijentalih prikaza na formatima A5 (od 3 do 7 priloga) ili u formi kratkog filma u trajanju od 3 minuta. Kao ishod istraživanja kroz ambijetalne prikaze studenti prilažu rešenje ideograma objekta (logo ili znak objekta). Logo treba da predstavlja simplifikovano znakovno određenje koncepta projektovanog objekta.

CILJEVI I METOD RADA:
Istraživanje performativnih kapaciteta prostora ekstenzije Fakulteta dramskih umetnosti vrši se u cilju njegovog prikazivanja kao prostora za potencijalni izvođački događaj i studentska istraživanja i eksperimente. Metod rada podrazumeva individualni rad studenta: sagledavanje i analizu osnovnih ambijentalnih karakteristika najšireg spektra prostora namenjenih izvođenju.

REZULTATI RADIONICE:
Rezultat radionice predstavlja:
1. Elaborat ambijentalnih prikaza (3 do 7 montaža na listovima A5 formata) ili kratki film.
2. Logo objekta (prilog A5 formata).
Predaja elaborata radionice podrazumeva upload priloga elaborata na sajt: http://novobeogradskascena.tumblr.com/.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs M7.3. – Performativnost arhitektonskog ambijenta

Interaktivni portfolio MASA 2013/14 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASA 2013/14 kursevima:

Filter