УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 20/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Glisic

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.3. – Радионица 3 – „1 на 1“ – Детаљи западне Eвропе у 1 на 1

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Mилан Глишић, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Миодраг Грбић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 247

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Анализа изабраног детаља изведеног објекта јавне намене на територији западне европе (Минхен-Амстердам, Берлин). Анализа употребљене технологије. Након анализе, а користећи добијене закључке, предложити примену исте технологије за употребу на свом пројекту са слободоручним скицама детаља.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Упознавање студената, како са радом и методима архитеката који раде на територији западне европе, тако и са новим технологијама у изради конструкција и елемената конструкције.
Ова радионица има за циљ упознавање студената са анализом детаља у пројектима и брзом адаптацијом-модификацијом истих и њиховом имплементацијом у нове пројекте.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Подстицање размишљања о употреби нових материјала и технологија у другом контексту од оног за који су осмишљени. Развијање способности брзог решавања проблема на како на нивоу целокупног пројекта тако и на нивоу детаља.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.3. – „1 на 1“ – Детаљи западне Eвропе у 1 на 1

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер