УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 13/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Mitrovic

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.1. – Радионица 1 – Промоција и маркетинг урбаног развоја у природном окружењу

ГОДИНА СТУДИЈА:

I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
мр Бисерка Митровић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
Бранислав Антонић, дипл.инж.арх.

БРОЈ КАБИНЕТА: 246

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
На основу искуства са студијског oбиласка простора Власинског језера и окружења и прикупљеног материјала, студенти треба да осмисле промоцију и маркетинг урбаног развоја у контексту посебних природних вредности. Студијско путовање ће се обавити на простору Власинског језера и окружења у току зимског семестра 2013-14.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Упознавање са методама и техникама маркетиншког деловања.
Интегрисање метода истраживања, планирања и пројектовања у циљу стварања платформе за креирање сценарија маркетинга и промоције.
Интегрисање професионалних знања и захтева тржишта кроз формирање и маркетинг понуде.
Стварање основа за профитабилност концепта и мотивисање различитих актера у контексту планирања и креирања амбијената у специфичном природном окружењу.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Унапређење знања и вештина у домену маркетинга и промоције урбаних склопова и амбијената у природном окружењу.
Израда Сценарија остварења маркетиншког деловања и припрема каталога.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер