UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul M1 – Opšta nastavna oblast - društveno-humanističke nauke Date: 13/12/2013 Ključne reči:

Modul M1 – Opšte nastavne oblasti – društveno-humanističke nauke

Plan rada

NAZIV PREDMETA:

MODUL M1 – Opšte nastavne oblasti – društveno-humanističke nauke: Kurs M1.1. – Istorija i teorija urbanizma

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Utorak, 12:00-14:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Januarski, aprilski i junski ispitni rok.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
24. decembar 2013.

NASTAVNIK:
dr Nada Lazarević Bajec, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
dr Marija Maruna, docent
dr Vladimir Mihajlov, asistent

BROJ KABINETA: 245

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Petak, 13:00-15:00 časova.

TELEFON: +381 11 3218745

EMAIL:
jbajec@eunet.yu

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Upoznavanje aktuelnih tema u oblasti razvoja urbanizma.
Identifikacija značajnih teoretičara i praktičara koji su doprineli razvoju discipline.
Upoznavanje sa događajima i publikacijama koje su odredile razvoj discipline.
Uočavanje različitih pristupa savremenim urbanističkim temama i problemima.
Razvijanje kritičkog pristupa izvorima.

SADRŽAJ NASTAVE:
Kurs daje pregled istorije savremenog usmeravanja razvoja gradova i razvoja teoretske misli od 19. veka do danas. Razumevanje urbanističkog planiranja i dizajna podrazumeva izučavanje nekoliko grupa odvojenih, ali u isto vreme povezanih oblasti/diskursa. Prva grupa se odnosi na razvoj gradova kao fizičkog i društveno ekonomskog fenomena. Druga grupa je vezana za planiranje, projektovanje i regulativu u prostoru sa naglaskom na razumevanju različitih interesa, znanja i logike delanja aktera (planeri, arhitekti, inžinjeri, država, političari, investitori, advokati, preduzimači, treći sektor, itd.). Treću grupu diskursa obuhvataju teorije razvijene u okviru različitih nauka: filozofije, sociologije, psihologije, geografije, ekonomije, ekologije, estetike itd. koje su u većoj ili manjoj meri uticale na razvoj i promenu paradigmi u kojima se kreće urbanističko planiranje i projektovanje. Četvrta grupa diskursa obuhvata vizionarske zamisli, utopije i idealne modele u okviru kojih su razvijene brojne zanimljive ideje koje su transformisale naučni i politički pogled na gradove i njihovu strukturu.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Kurs obuhvata izlaganja nastavnika i aktivnu pripremu studenata za svaki čas: čitanje zadatih tekstova iz udžbenika, preporučenih knjiga i članaka i izvora sa interneta. Samostalni istraživački rad studenata, formulisanje istraživačkih tema, i projekat istraživanja imaju za cilj razvijanje metoda istraživanja literature, analitičkog i kritičkog mišljenja i uređenog pisanja.

Interaktivni portfolio MASA 2013/14 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASA 2013/14 kursevima:

Filter