UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 8 - Studio projekat 1 - arhitektura Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Modul 8 – Studio projekat 1 – arhitektura

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 8 – Studio projekat 1 – arhitektura:  Kurs 8. – Studio projekat 1 – arhitektura

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 12 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Nastava se održava dva puta nedeljno, utorkom i petkom, 08:00-12:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Ispit se polaže javnom odbranom projektnog elaborata u januarskom ispitnom roku.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
1. kolokvijum – 29.10.2013.
2. kolokvijum – 10.12.2013.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:

TEMATSKA OBLAST:
Porodično stanovanje: stanovanje na Višnjici.

KORDINATOR NA PREDMETU::
arh. Vladimir Lojanica, vanredni profesor

NASTAVNICI:
dr Marija Milinković, asistent (Sala 218),
dr Ksenija Stevanović, asistent (Sala 219),
dr Milan Maksimović, docent (Sala 220),
mr Milena Kordić, asistent (Sala 221),
arh. Miloš Nenadović, docent (Sala 222),
arh. Srđan Marlović, asistent / arh. Verica Međo, asistent (Sala 223),
arh. Miloš Komlenić, docent (Sala 224),
arh. Grozdana Šišović, asistent (Sala 226),
mr Vanja Panić, asistent (Sala 227),
arh. Dušan Stojanović, asistent / arh. Pavle Stamenović, asistent (Sala 228),
arh. Davor Ereš, asistent / arh. Jelena Mitrović, asistent (Sala 230),
mr Tatjana Stratimirović, asistent (Sala 235),
arh. Aleksa Bjelović, asistent / arh. Miloš Đurasinović, asistent (Sala 301)

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima:
Nastava se odvija u studiju, u formi individualnih i grupnih konsultacija i otvorenih diskusija o projektima (predavanja, prezentacije, javne odbrane).

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se održava dva puta nedeljno, utorkom i petkom od 8 do 12 sati.
Za rad na zadatku predviđeno je 16 radnih sati nedeljno (8 sati rada u školi i 8 sati rada kod kuće).
Nastava u školi traje 15 radnih nedelja.

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE:

  • Redovno i aktivno pohađanje nastave tokom semestra;
  • Visok nivo samostalnosti i kreativnosti u radu;
  • Inventivnost u istraživanju i projektovanju;
  • Kvalitet projektovanog prostora;
  • Kvalitet arhitektonske prezentacije i komunikacije.

OCENJIVANJE:
Predispitne obaveze:
Aktivnosti u toku semestra: 10 poena
Kolokvijumi: 40 poena (20+20)

Završni ispit:
Projektni elaborat: 40 poena
Usmena odbrana: 10 poena

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter