UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 7 - Istorija arhitekture i umetnosti Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Modul 7 – Istorija arhitekture i umetnosti

Zadar_Sv_Donat_V.IVANOV
Crkva Sv. Donata u Zadru | Foto: Vladimir Ivanov

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 7 – Istorija arhitekture i umetnosti:  Kurs 7.2. – Istorija arhitekture i naseljavanja 2

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 2 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema terminskom planu nastave

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja semestralnog rada):
Prema terminskom planu

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
7. i 13. nedelja

NASTAVNIK:
Dr Gordana Milošević-Jevtić, docent

SARADNIK U NASTAVI:
dr Renata Jadrešin-Milić, asistent

BROJ KABINETA: 232

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
jedanput nedeljno prema dogovoru sa studentima

TELEFON: +381 11 3218 732

EMAIL: gordana.milosevic@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE
Prikazuje se razvoj arhitekture i naseljavanja u kontekstu uticajnih faktora kao što su vreme, istorijske okolnosti, prirodni, arhitektonski prostor, tipologija i simbolika oblika, odnos arhitekture i drugih umetnosti, sve sa ciljem da se ukaže na neophodnu radoznalost duha studenata koji višehiljadugodišnje iskustvo mogu da koriste i u svom stvaralaštvu.

TERMINSKI PLAN NASTAVE
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno dva časa.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi i 3 radna dana kod kuće računajući i ispit.
Za izborni predmet predviđena su 4 radna sata nedeljno (2 sata rada školi i 2 sata rada kod kuće).
3 radna dana predviđene su za rad kod kuće i ispit (24 sata).

STUDIJSKA PRAVILA
Predmet vodi jedan nastavnik sa jednim saradnikom i starijim studentima volonterima.
Plan rada na predmetu određuje nastavnik.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 14 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje pojedinačno svaki nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter