UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 7 - Istorija arhitekture i umetnosti Date: 11/10/2013 Ključne reči:

Modul 7 – Istorija arhitekture i umetnosti

1314_M-7.1_Atina_Erehteon_G.Milosevic_resize
Atina, Erehteon | Foto: G.Milošević

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 7 – Istorija arhitekture i umetnosti:  Kurs 7.1. – Istorija arhitekture i naseljavanja 1

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 2 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema aktuelnom rasporedu.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja i odbrana grafičkog i seminarskih radova):
Januarski ispitni rok.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
9. nedelja nastave.

POSEBNI KRITERIJUMI ZA PRIJEM STUDENATA:
Potrebno je da studenti polože predmete modula iz prve godine

NASTAVNIK:
Dr Gordana Milošević-Jevtić, docent

SARADNIK U NASTAVI:
dr Renata Jadrešin-Milić, asistent

BROJ KABINETA: 232

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
jedanput nedeljno prema dogovoru sa studentima.

TELEFON: +381 11 3218732

EMAIL: gordana.milosevic@ arh.bg.ac.rs
renata@ arh.bg.ac.rs

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE
Prikazuje se razvoj arhitekture i naseljavanja u kontekstu uticajnih faktora kao što su vreme, istorijske okolnosti, prirodni, arhitektonski prostor, tipologija i simbolika oblika, odnos arhitekture i drugih umetnosti, sve sa ciljem da se ukaže na neophodnu radoznalost duha studenata koji višehiljadugodišnje iskustvo mogu da koriste i u svom stvaralaštvu.

TERMINSKI PLAN NASTAVE
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno dva časa.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi i 3 radna dana kod kuće računajući i ispit.
Za izborni predmet predviđena su 4 radna sata nedeljno (2 sata rada školi i 2 sata rada kod kuće).
3 radna dana predviđene su za rad kod kuće i ispit (24 sata).

STUDIJSKA PRAVILA
Predmet vodi jedan nastavnik sa jednim saradnikom i starijim studentima volonterima. Plan rada na predmetu određuje nastavnik. Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 14 radnih nedelja u školi. Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje pojedinačno svaki nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter