UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 6 – Geometrija arhitektonske forme Date: 10/07/2013 Ključne reči:

Modul 6 – Geometrija arhitektonske forme

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 6 – Geometrija arhitektonske forme: Kurs 6.4. – Matematika u arhitekturi 2

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 1 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (pismeni ispit)::
Prema rasporedu.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prema rasporedu.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima vektorskog računa i analitičke geometrije koji se odnose na linije, površi i objekte u prostoru. Arhitektonska geometrija – analitički pristup.

NASTAVNIK:
dr Ljiljana Petruševski, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

BROJ KABINETA: 248

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Utorak, od 11 do 13 časova.

TELEFON: +381 11 3218748

EMAIL:
ljpetrusevski@gmail.com
mirjana.devetakovic@gmail.com

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Sadržaj nastave omogućava sticanje elementarnih znanja vektorskog računa i usvajanje osnovnih pojmova analitičke geometrije koji se odnose na linije, površi i objekte u prostoru. Stečena znanja omogućavaju analitički pristup problemima arhitektonske geometrije.

PROJEKTNI ZADATAK:
Prepoznavanje, analitički prikaz i generisanje linija, površi i objekata u prostoru, po zadatim temama u toku nastave i, u širem obimu, u okviru izabrane teme, u završnom radu.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja ex-katedra, samostalni rad studenata, interaktivna nastava u elektronskom okruženju.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter