UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 6 – Geometrija arhitektonske forme Date: 10/07/2013 Ključne reči:

Modul 6 – Geometrija arhitektonske forme

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 6 – Geometrija arhitektonske forme: Kurs 6.3. – Matematika u arhitekturi 1

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 1 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanje: ponedeljak, 11:00-12:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (pismeni ispit)::

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima fraktalne geometrije sa ciljem prepoznavanja fraktalnih karakteristika oblika i formi u prirodi, umetnosti i arhitekturi. Sticanje osnove za generisanje oblika i formi fraktalnih karakteristika.

NASTAVNIK:
dr Ljiljana Petruševski, redovni profesor

SARADNICI U NASTAVI:
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

BROJ KABINETA: 248

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Ponedeljak, 12:00-14:00 časova.

TELEFON: +381 11 3218748

EMAIL:
ljpetrusevski@sbb.co.yu

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Na predmetu studenti savladavaju teoriju fraktala i osposobljavaju se za njenu samostalnu opcionu primenu u arhitekturi i urbanizmu.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno sa jednim časom predavanja.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi što znači da sudent ima na raspolaganju 600 sati rada u toku radnih nedelja za sve predmete na prvom semestru osnovnih studija.
Student na predmetu od 1 ESPB raspolaže sa 20 radnih sati u toku 15 radnih nedelja što znači da je za rad kod kuće predviđeno 5 radnih sati, ili 0,33 sata nedeljno, s obzirom da na predmetu u školi student radi jedan sat nedeljno.
Ispitni rok traje 5 radnih nedelja što znači da sudent ima na raspolaganju još 200 radnih sati za pripremu ispita, konsultacije i polaganje svih ispita na prvom semestru studija.
Student na predmetu od 1 ESPB ima na raspolaganju 6,66 sati za pripremu, konsultacije i polaganje ispita u ispitnom roku.

Napomena: nije dozvoljeno opterećenje studenata veće od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi nastavnik sa saradnikom u nastavi.
Plan rada na predmetu određuje nastavik – rukovodilac kursa.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 14 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter