UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 5 – Statika konstrukcija 1 Date: 10/07/2013 Ključne reči:

Modul 5 – Statika konstrukcija 1

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 5 – Statika konstrukcija 1: Kurs 5.2. – Principi konstruisanja arhitektonskih objekata

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za 2013/14.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Sedme i trinaeste nedelje semestra.

NASTAVNIK:
dr Milan Glišić, redovni profesor

SARADNICI U NASTAVI:
mr Saša Đorđević, asistent
mr Ljiljana Arsić Paljić, asistent
mr Aleksandra Nenadović, asistent
arh. Jefto Terzović, asistent
arh. Miodrag Grbić, asistent

BROJ KABINETA: 247

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Po dogovoru sa studentima.

TELEFON: +381 11

EMAIL:
glisic.milan@gmail.com

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Upoznavanje studenata sa principima konstruisanja arhitektonskih objekata, pristupom, sistemima i načinima formiranja konstruktivnih sklopova kroz prepoznavanje i formiranje statičkih šema na konkretnim primerima objekata, savladavanje analize opterećenja i upoznavanje sa statički neodređenim nosačima (kontinualnim nosačima) sa proračunom statičkih uticaja.

SADRŽAJ NASTAVE:
Opterećenja konstrukcija;
Elementi kostrukcija;
Tavanice izvedene od armiranog betona;
Stepeništa;
Stubovi i zidovi u armiranom betonu;
Temelji;
Kontinualni nosači – simetrični nosači – anvelope;
Čelične kostrukcije;
Drvene konstrukcije.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i vežbe.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter