UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 5 – Statika konstrukcija 1 Date: 09/07/2013 Ključne reči:

Modul 5 – Statika konstrukcija 1

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 5 – Statika konstrukcija 1: Kurs 5.1. – Mehanika i otpornost materijala

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanje: Petak, 08:15 časova.
Vežbe: Petak.
I grupa od 12:15-13:00 časova, u salama 218-223 i
II grupa od 13:15-14:00 časova, u salama 224-235.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
8. novembar 2013.
27. decembar 2013.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Realizacija predavanja, vežbanja, kolokvijuma i ispita.

NASTAVNIK:
dr Milan Glišić, redovni profesor
dr Ruža Okrajnov Bajić, docent

SARADNICI U NASTAVI:
mr Aleksandra Nenadović, asistent
mr Ljiljana Arsić Paljić, asistent
mr Saša Đorđević, asistent
arh. Jefto Terzović, asistent
arh. Miodrag Grbić, asistent
arh. Zoran Šobić, doktorant

BROJEVI KABINETA: 247 i 346

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Ponedeljak u 12:00 časova, u kabinetima 247 i 346.

TELEFON: +381 11 3218789 i +381 11 3218728

EMAIL:

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Nastava iz oblasti Mehanike i otpornosti materijala omogućava da se definišu elementi konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata, upozna priroda, raspodela i veličina sila koje se suprotstavljaju delovanju spoljnjeg opterećenja i deformisanju elemenata. Nastava iz ove oblasti omogućava da se pravilno definišu naprezanja elemenata konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata kako bi oni bili dimenzionisani tako da mogu primati sile i preneti ih na susedne elemente, što je preduslov za formiranje stabilne i tehnički ispravne konstrukcije.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno sa dva časa predavanja i jednim časom vežbanja.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi što znači da student ima na raspolaganju 600 sati rada u toku radnih nedelja za sve predmete na prvom semestru osnovnih studija.
Student na predmetu od 3 ESPB raspolaže sa 60 radnih sati u toku 15 radnih nedelja što znači da je za rad kod kuće predviđeno 15 radnih sati, ili 1,00 sat nedeljno, s obzirom da na predmetu u školi student radi tri sata nedeljno.

Ispitni rok traje 5 radnih nedelja što znači da student ima na raspolaganju još 200 radnih sati za pripremu ispita, konsultacije i polaganje svih ispita na prvom semestru studija.
Student na predmetu od 3 ESPB ima na raspolaganju 20 sati za pripremu, konsultacije i polaganje ispita u ispitnom roku ili ukupno 2,5 radna dana.

Napomena: nije dozvoljeno opterećenje studenata veće od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi nastavnik sa saradnicima u nastavi na vežbanjima, kao i sa starijim studentima volonterima.
Plan rada na predmetu određuje nastavnik – rukovodilac kursa.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter