UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 4 – Arhitektonske konstrukcije i materijali Date: 09/10/2013 Ključne reči:

Modul 4 – Arhitektonske konstrukcije i materijali

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 4 – Arhitektonske konstrukcije i materijali: Kurs 4.2. – Materijali u arhitekturi

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 1 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Ponedeljak, 10:00-11:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (test):
Januar/februar 2014. godine prema rasporedu za januarski ispitni rok.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
7. nedelja – 04. novembar 2013.
13. nedelja – 16. decembar 2013.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Materijali u arhitekturi – osnove poznavanja materijala.

NASTAVNIK:
dr Ana Radivojević, vanredni profesor

SARADNICI U NASTAVI:
mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent
arh. Miloš Nedić, asistent

BROJ KABINETA: 350a

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Ponedeljak, 12:00-14:00 časova.

TELEFON: +381 11 3218779

EMAIL:
ana@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE
Upoznavanje sa osnovnom terminologijom i informacijama o materijalima u arhitekturi, uz sagledavanje odnosa prema fizičkim fenomenima kojima su materijali, odnosno, njima građeni objekti, izloženi.

TERMINSKI PLAN NASTAVE
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno sa jednim časom predavanja.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi što znači da student ima na raspolaganju 600 sati rada u toku radnih nedelja za sve predmete na prvom semestru osnovnih studija.

Student na predmetu od 1 ESPB raspolaže sa 20 radnih sati u toku 15 radnih nedelja što znači da je za rad kod kuće predviđeno 5 radnih sati, ili 0,33 sata nedeljno, s obzirom da na predmetu u školi student radi jedan sat nedeljno.
Ispitni rok traje 5 radnih nedelja što znači da student ima na raspolaganju još 200 radnih sati za pripremu ispita, konsultacije i polaganje svih ispita na prvom semestru studija.

Student na predmetu od 1 ESPB ima na raspolaganju 6,66 sati za pripremu, konsultacije i polaganje ispita u ispitnom roku.

Napomena: nije dozvoljeno opterećenje studenata veće od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA
Predmet vodi nastavnik sa saradnikom u nastavi.
Plan rada na predmetu određuje nastavnik – rukovodilac kursa.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 14 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter