UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 4 – Arhitektonske konstrukcije i materijali Date: 09/10/2013 Ključne reči:

Modul 4 – Arhitektonske konstrukcije i materijali

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 4 – Arhitektonske konstrukcije i materijali: Kurs 4.1. – Arhitektonske konstrukcije 1

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. i 2. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 5 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Jesenji semestar: sreda, 12:15-14:00 i 14:15-16:00 časova.
Prolećni semestar: sreda, 12:15-14:00 i 14:15-16:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Predviđen u junskom ispitnom roku nakon završetka drugog semestra.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prvi kolokvijum: 21.11.2013.
Drugi kolokvijum: januarski rok.
Treći kolokvijum 12.03.2014.
Četvrti kolokvijum 28.05.2014.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Konstrukcija i materijalizacija objekata u masivnom sistemu gradnje.

NASTAVNICI:
dr Milica Jovanović Popović, redovni profesor
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

SARADNICI U NASTAVI:
arh.Dušan Ignjatović, docent
arh. Zoran Stepanović, docent
arh. Dragan Marčetić, docent
mr Ljiljana Đukanović, asistent
mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent
arh. Miloš Nedić, asistent

BROJ KABINETA: 215 i 243

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Prema rasporedu konsultacija pojedinačnih saradnika u nastavi.

TELEFONI: +381 11 3218715 i +381 11 3218743

EMAIL:
milicajp@arh.bg.ac.rs
office@regija.com

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Upoznavanje sa osnovnom terminologijom, principima i elementima materijalizacije objekata i fizičkih fenomena kojima je izložen. Kroz nastavu na studijskom području studenti savladavaju logiku projektovanja i načina građenja konstrukcije objekata u masivnim sistemima građenja.

PROJEKTNI ZADATAK:
U prvom semestru stiču osnovna teoretska znanja o fizičkim fenomenima, materijalima građenja i elementima primarne konstrukcije, dok se u drugom semestru stečena znanja dalje proširuju novim elementima zgrada. Stečena znanja se praktično proveravaju kroz grafičke radove i kolokvijume tokom prvog i drugog semestra.

METODA IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz kombinaciju predavanja i vežbi.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter