UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 3 – Uvod u urbanizam Date: 09/09/2013 Ključne reči:

Modul 3 – Uvod u urbanizam

Sumrak – beleška na Google Earth-u | http://www.panoramio.com/photo/39495169

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 3 – Uvod u urbanizam: Kurs 3.2. – Oblikovanje gradskih prostora

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Petkom, od 9:15 do 12:00.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja seminarskog rada):
Prema rasporedu.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Kontinualno vrednovanje rada studenata u toku semestra, formiranjem semestralnog portfolia koji sadrži 14 tematskih mapa, rađenih posle svakog predavanja u amfiteatru kao vid studentskog reagovanja, promišljanja i memorisanja u odnosu na izloženu materiju.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Razmatranje teorijskih postavki, metoda i tehnika obikovanja gradskih prostora na odabranom poligonu Beograda.
Projektni zadatak / semestralni rad:
(a) KJGP_Kvaliteti javnih gradskih prostor
(b) UK_Urbanistička kompozicija

NASTAVNICI:
mr Dragana Bazik, redovni profesor
mr Petar Arsić, redovni profesor i
dr Aleksadra Đukić, vanredni profesor.

SARADNICI U NASTAVI:
KJGP_Bojana Simeunović i Ivana Petrov / 2 godina MASA
UK_Maja Milošević / specijalističke studije

BROJ KABINETA: KJGP_342a i UK_253

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
KJGP_kabinet 342a: petak 12-14
UK_kabinet 253: petak 12-14

TELEFON:
KJGP_ +381 11 3218 719
UK_ +381 11 3218 753

EMAIL:
dbazik@gmail.com
arcoprojekt@gmail.com
adjukic@rcub.bg.ac.rs

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Obavezni predmet na kome studenti stiču osnovna znanja o procesima oblikovanja građene sredine. Na predmetu studenti razvijaju elementarne sposobnosti za razumevanje, analizu, formiranje i transformaciju gradskih prostora i ambijenata.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno sa tri časa predavanja.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi što znači da sudent ima na raspolaganju 600 sati rada u toku radnih nedelja za sve predmete na prvom semestru osnovnih studija. Student na predmetu od 3 ESPB raspolaže sa 60 radnih sati u toku 15 radnih nedelja što znači da je za rad kod kuće predviđeno 15 radnih sati, ili 1,00 sat nedeljno, s obzirom da na predmetu u školi student radi tri sata nedeljno.

Ispitni rok traje 5 radnih nedelja što znači da sudent ima na raspolaganju još 200 radnih sati za pripremu ispita, konsultacije i polaganje svih ispita na prvom semestru studija. Student na predmetu od 3 ESPB ima na raspolaganju 20 sati za pripremu, konsultacije i polaganje ispita u ispitnom roku ili ukupno 2,5 radna dana.

Napomena: nije dozvoljeno opterećenje studenata veće od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi nastavnik sa više saradnika u zavisnosti od broja formiranih studija.
Plan rada na predmetu određuje nastavik – rukovodilac kursa.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

NOVO KURIKULUM: Kurs 3.2. – Oblikovanje gradskih prostora

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter