UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 3 – Uvod u urbanizam Date: 09/09/2013 Ključne reči:

Modul 3 – Uvod u urbanizam

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 3 – Uvod u urbanizam: Kurs 3.1. – Građena sredina

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Petak, 10:15 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja seminarskog rada):
Januar 2014.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
15. novembar 2013.
27. decembar 2013.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:

  • Upoznavanje (eks katedra) sa osnovnim sadržajem i karakteristikama građene sredine u kontekstu arhitekture.
  • Provera tj. primena teoretskih i praktičnih znanja na izabranom segmentu urbanog tkiva Beograda
  • Rad na terenu i vežbama, kao i završni ispit u formi seminarskog rada, upućuje na posmatranje i razumevanje konkretnih manifestacija društvenih i tehničkih dimenzija građene sredine. Prolazi se kroz proces posmatranja, kroz analizu, selekciju u struktuiranje osnovnih elemenata građene sredine, sintezu i generalizaciju.
NASTAVNIK:
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
arh. Ivan Simić, asistent
(U nastavi na vežbama učestvuje još pet mlađih saradnika koje odredi Departman za urbanizam)

BROJ KABINETA: 305

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Biće naknadno objavljeno.

TELEFON: +381 11 3218769

EMAIL:
stupar@rcub.bg.ac.rs

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Sveobuhvatno i struktuirano razumevanje fenomena građene sredine i procesa njenog razvoja i transformacije. Na predmetu se stiče sposobnost povezivanja kulturološke i tehničke dimenzije izgrađenog prostora.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno sa dva časa predavanja i jednim časom vežbanja.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi što znači da student ima na raspolaganju 600 sati rada u toku radnih nedelja za sve predmete na prvom semestru osnovnih studija.

Student na predmetu od 3 ESPB raspolaže sa 60 radnih sati u toku 15 radnih nedelja što znači da je za rad kod kuće predviđeno 15 radnih sati, ili 1 sat nedeljno, s obzirom da na predmetu u školi student radi tri sata nedeljno.

Ispitni rok traje 5 radnih nedelja što znači da student ima na raspolaganju još 200 radnih sati za pripremu ispita, konsultacije i polaganje svih ispita na prvom semestru studija.

Student na predmetu od 3 ESPB ima na raspolaganju 20 sati za pripremu ispita, konsultacije i polaganje ispita u ispitnom roku ili ukupno 2,5 radna dana.

Napomena: nije dozvoljeno opterećenje studenata veće od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi nastavnik sa više saradnika u zavisnosti od broja formiranih studija.
Plan rada na predmetu određuje nastavnik – rukovodilac kursa.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume utvrđuje nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter