UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica Date: 24/03/2014 Ključne reči:

Modul 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Sticanje praktičnih iskustva kroz pohađanje jedne od letnjih radionica ili obavljanje jedne ili više ekskurzija, koje Fakultet organizuje (ukupno 5 dana – 40 sati).

POTREBNA PREDZNANJA:
Nema.

NAZIV PREDMETA:
MODUL 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica: Kurs 23.2. – Stručna ekskurzija ili radionica, 2 ESPB

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. i 6. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

Kurs 23.2. – Stručna ekskurzija ili radionica:
BELGRADE SCAPES LAB

Nastavnici:
dr Ana Nikezić, docent
dr Marija Maruna, docent

Događaj se sastoji od predavanja i radionica domaćih i stranih stručnjaka, koji će zajedno sa međunarodnim timovima studenata i mladih profesionalaca analizirati i kritički razmatrati pitanje „veličine“ u odnosu na stanje i razvoj savremenog Beograda. Program teži da razloži velike izazove kroz radionice, komparativnu analizu, gostujuća predavanja i čitanje sa relevantnom argumentacijom, bez izložbi radi izložbi i okupljanja radi okupljanja.

http://www.belgradescapeslab.blogspot.com/

BELGRADE SCAPES LAB
1314_23.2_Vladimir_Lojanica_ilustracija_o

Zvanični plakat „Dani Orisa 2013“
http://www.oris.hr/hr/dani-orisa/

Kurs 23.2. – Stručna ekskurzija ili radionica:
DANI ORISA 2013

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Posmatranje, uočavanje, izdvajanje i pronicanje u suštinske uzročno-posledične relacije projektnog procesa. Zauzimanje ličnog kritičkog stava u odnosu na viđeno i odabrano. Dublje razumevanje i vrednovanje arhitektonskih ostvarenja i uočavanje konceptualnih principa u cilju definisanja univerzalnih principa pogodnih za daljnje analogije i komparacije.

DANI ORISA 2013 Formular zapisnika za ocenjivanje: DANI ORISA 2013

AUR_Anne-Lacaton_portret

Anne Lacaton

Kurs 23.2. – Stručna ekskurzija ili radionica:
DIJALOG/DISKURS – Radionica i razgovori sa An Lakaton

Nastavnik:
arh. Miloš Nenadović, redovni profesor

Radionica DIJALOG/DISKURS približava studente aktuelnim tendencijama u savremenoj arhitektonskoj praksi i novoj interpretaciji arhitektonskih pojmova kroz tri dela: predavanje An Lakaton na Arhitektonskom fakultetu; obilazak izložbe projekata biroa Lacaton & Vassal u Francuskom institutu i diskusija o izložbi i na njoj izloženim projektima; predstavljanje studentskih projekata i diskusija o projektima, projektantskim pristupima, odlukama i promeni znanja stečenih u školi arhitekture u praksi.

DIJALOG/DISKURS – Radionica i razgovori sa An Lakaton

Pillow book

Kurs 23.2. – Stručna ekskurzija ili radionica:
PILLOW BOOK

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, vanredni profesor
Saradnici u nastavi:
arh. Davor Ereš, asistent
arh. Jelena Mitrović, asistent

…”Transparentnost nastaje kao unutrašnje svojstvo, ne enterijer već osvetljeno, neprozirno i maglovito polje, ‘relacioni prostor’, proširena sfera percepcije, ni unutra ni spolja, u kojoj se slika trenutno konfiguriše u otvorenoj, kristalnoj strukturi odnosa kao zamrznuta u posebnom trenutku njene materijalizacije, nagoveštavajući neuhvatljivu ‘figuralnost između’ tela i prostora u kadru koji je uhvaćen i zadržan.”…

po Zigfridu Gidionu: Prostor, vreme i arhitektura (1941.)

Zadatak radionice je isprojektovati 6 slučajeva virtualne transparentnosti betona. Postupkom razgradnje digitalnog zapisa (realnog formata 20/20cm, R1:1) formulisati imaginarno-realnu dubinu betonskog kadračija je geometrijska paradigma kocka MB45dim. 20cm3. Odgovoriti na pitanje: Zašto je beton (6 puta) i tvrd i mekan? Cilj radionice je razvijanje sposobnosti za konceptualizaciju distance od objekta materijalizacije.

PILLOW BOOK

1314_23.2_Ana_Nikezic_ilustracija_o

Kurs 23.2. – Stručna ekskurzija ili radionica:
PRE SALONA – INTERAKCIJA

Nastavnik:
dr Ana Nikezić, docent

Projekat Pre Salona obuhvata saradnju studenata sa različitih državnih fakulteta arhitekture u Srbiji. Radionica se bavi iniciranjem različitih vrsta aktera putem uvođenja instalacija malog obima u zadati prostor. Tokom istraživanja i procesa rada studentskih mešanih timova praviće se video zapisi i prezentovati na završetku rada na radionici.

PRE SALONA – INTERAKCIJA
1314_23.2_Milos_Nenadovic_Ivan_Simic_photo_Marijana_Simic_o

Foto: Marijana Simić

Kurs 23.2. – Stručna ekskurzija ili radionica:
REPORTAŽA SA STRUČNE EKSKURZIJE: STANJE GRADA

Nastavnik:
arh. Miloš Nenadović , docent
Saradnik:
arh. Ivan Simić, asistent

Cilj radionice je uočiti i opisati uzročno posledične veze između procesa razvoja i urbanizacije grada i detalja iz svakodnevnog života, kulture i običaja njegovih stanovnika. Ove veze opisati u okviru definisanog „stanja grada“.

REPORTAŽA SA STRUČNE EKSKURZIJE: STANJE GRADA

1314_23.2_Milos_Nenadovic_optim

Radionice 23.2. i 7.2: Izložba Arhitektonskog fakulteta
Foto: Nebojša Vasić

Kurs 23.2. – Stručna ekskurzija ili radionica:
SAVAMALA INKUBATOR ‐ INTEGRALNI URBANI DIZAJN U REGENERACIJI SAVAMALE

Nastavnik:
arh. Miloš Nenadović, docent
Saradnik:
dr Tatjana Mrđenović, asistent

Radionica ima za cilj da kroz studentsko istraživanje i uključenje interesnih strana kreira budućnost razvoja Savamale koristeći se Integralnim urbanim dizajnom u procesu regeneracije. Specifičnost radionice je u načinu kreiranja budućih mesta. On podrazumeva proces sagledavanja različitih viđenja realnosti i budućnosti, kao i njihovu integraciju u kreiranju novih i afirmaciji postojećih identiteta. Akcenat je na kvalitativnim unapređenjima prostora kroz integraciju različitih dimenzija održivosti. Urbani dizajn posmatran kao kreativan, socio-komunikativan i interdisciplinaran proces postaje arena u kojoj se usaglašavaju različita viđenja razvoja u koherentnu celinu.

Radionica će se odvijati u drugoj polovini maja i početkom juna meseca 2014. godine. Broj studenata je ograničen. Studenti koji budu pohađali radionicu biće uključeni i u jednodnevnu stručnu praksu „Novija arhitektura Beograda”. Broj studenata je ograničen. Prijavljivanje za radionicu se vrši putem e-maila: tmrdjenovic@gmail.com do 08.05.2014.

Rezultati radionice biće prezentovani u okviru programa EU: OIKONET – Lifelong learning programme.

SAVAMALA INKUBATOR ‐ INTEGRALNI URBANI DIZAJN U REGENERACIJI SAVAMALE

PRE-memoria

Kurs 23.2. – Stručna ekskurzija ili radionica:
UOČAVANJE I PREPOZNAVANJE KARAKTERISTIČNIH GRADSKIH AMBIJENATA

Nastavnik:
arh. Miloš Nenadović, docent

Zadatak radionice je da se kroz vizuelnu identifikaciju izabranih gradskih ambijenata, poteza ili uličnih frontova, uoče i definišu osobine koje ih čine karakterističnim za Beograd. Potrebno je prepoznati njihovu specifičnost i analizom odabrane lokacije doći do odgovora kako je kroz period od njenog nastanka pa do danas postala deo mentalne mape grada.

UOČAVANJE I PREPOZNAVANJE KARAKTERISTIČNIH GRADSKIH AMBIJENATA