UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja Date: 10/12/2013 Ključne reči:

Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja: Kurs 22.2. – Organizacija građenja i osnove menadžmenta

GODINA STUDIJA:
III godina – 6. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanja: ponedeljak, 15.15-17.00
Vežbe: ponedeljak, 1. grupa od 14.15-15.00 i 2. grupa od 17.15-18.00

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Biće naknadno utvrđen.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
1. kolokvijum – 31.03.2014.
2. kolokvijum – 17.05.2014.
3. kolokvijum – 02.06.2014.

NASTAVNIK:
dr Miloš Gašić, docent

SARADNICI U NASTAVI:
dr Tatjana Jurenić,
dr Milan Radojević, docent.

BROJ KABINETA: 304

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11 3370 190

EMAIL: misqo@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Predmet obuhvata osnovne pojmove koji se odnose na aktivnosti i obaveze arhitekte kao učesnika u izgradnji, kao i zakonski regulisane procedure u oblasti arhitekture, urbanizma i realizacije objekata. Cilj je takođe osposobljavanje budućih arhitekata za preuzimanje aktivne uloge u procesu izgradnje objekata, nadzoru, kontroli kvaliteta, kao i ostalim aktivnostima vezanim za proces realizacije arhitektonskih objekata.

SADRŽAJ NASTAVE:
Prvi deo nastave obuhvata izvođenje i obračun građevinskih i zanatskih radova, odnosno znanja koja su potrebna za izradu predmera i predračuna. Drugi deo nastave odnosi se na procedure u okviru procesa realizacije objekta, kao i ulogu i kompetencije svih učesnika u izgradnji. Ovaj deo nastave sadrži osnovne elemente upravljanja projektima.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se sastoji iz predavanja i vežbi.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter