UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 21 – Planiranje i obnova grada Date: 10/12/2013 Ključne reči:

Modul 21 – Planiranje i obnova grada

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 21 – Planiranje i obnova grada:  Kurs 21.2. – Urbana obnova i gradovi Srbije

GODINA STUDIJA:
III godina – 6. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanja: sreda, 10.00 – 13.00 časova

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Biće naknadno objavljeni.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
7. radna nedelja
15. radna nedelja

NASTAVNIK:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor
dr Vladan Đokić, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:
dr Eva Vaništa Lazarević: kab. 253
dr Vladan Đokić: kab. 343

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
biće naknadno određeno.

TELEFONI:
dr Eva Vaništa Lazarević:
dr Vladan Đokić: +381 63 8620273

EMAIL:
dr Eva Vaništa Lazarević: eva.vanistalazarevic@gmail.com
dr Vladan Đokić: vdjokic@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Upoznavanje sa osnovnim pitanjima, metodama i efektima urbane obnove i planiranja gradova u Srbiji. Ovladavanje materijom koja se tiče procesa planiranja gradova metodologije urbane obnove. Upoznavanje sa primerima dobre prakse urbane obnove u svetu. Istraživanjeodnosaurbanističkog planiranja,urbanog dizajnai projektovanja.Sticanje znanja o novim pravcima u planiranju, održivom razvoju i održivom gradu. Sticanje znanja o osnivanju i planiranju gradova u Srbiji.

SADRŽAJ NASTAVE:
Osnovne tematske oblasti su vezane za metodologiju i proces planiranja i obnove gradova. Prva tematska oblast prikazuje ulogu arhitekture i urbanog dizajna u obnovi gradova, a druga osnivanje gradova u Srbiji i njihovu plansku izgradnju.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija u formi predavanja.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter