UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
Client: Modul 21 – Planiranje i obnova grada Date: 18/10/2013 Ključne reči:

Modul 21 – Planiranje i obnova grada

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 21 – Planiranje i obnova grada:  Kurs 21.1. – Uvod u urbanističko planiranje

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanja: sreda, 12:00-14:00 časova.
Vežbe: sreda, 16:00-18:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Biće naknadno objavljeni.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
10. radna nedelja.
14. radna nedelja.

NASTAVNIK:
mr Biserka Mitrović, docent

SARADNICI U NASTAVI:
dr Danijela Milovanović Rodić, asistent
arh. Ivica Nikolić, asistent
dr Vladimir Mihajlov, asistent
arh. Ivan Simić, asistent
arh. Danilo Furundžić, asistent

BROJ KABINETA:
mr Biserka Mitrović: kab. 346
dr Danijela Milovanović Rodić: kab. 305

VREME ZA KONSULTACIJE:
mr Biserka Mitrović: biće naknadno određeno
dr Danijela Milovanović Rodić: biće naknadno određeno

TELEFON:
dr Danijela Milovanović Rodić: +381 11 3218768

EMAIL:
mr Biserka Mitrović: biserkamitrovic@gmail.com
dr Danijela Milovanović Rodić: danstev@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Upoznavanje sa osnovnim pitanjima uloge, obuhvata i domena urbanističkog planiranja. Ovladavanje materijom koja se tiče procesa planiranja i planerske metodologije. Upoznavanje sa elementima i sadržajem relacije planiranja prema fizičkom prostoru i planiranja prema modusima kreiranja urbanog prostora. Istraživanje odnosa urbanističkog planiranja, urbanog dizajna i projektovanja. Upoznavanje sa osnovnim elementima izrade planskih dokumenata, metoda i procesa rada.
Studenti stiču znanja i veštine potrebne za:

 • Uspostavljanje veze između fenomena planiranja, planskog procesa i urbanih problema / pitanja,
 • Razumevanje metodologije i procesa planiranja,
 • Istraživanje urbane lokacije i uočavanje kompleksne veze između kriterijuma i zahteva funkcije / sadržaja objekta, i različitih karakteristika i vrednosti u okruženju u kome se planiranje odvija,
 • Razumevanje, definisanje i korišćenje kriterijuma održivosti radi prepoznavanja elemenata održivosti rešenja kao i utvrđivanje efekata datih promena na okruženje,
 • Razumevanje i primena IKT alata u funkciji procesa istraživanja urbane lokacije, i razumevanje i primena IKT alata kao informativnog servisa građana o urbanim lokacijama, budućoj izgradnji i radu gradskih institucija od značaja za urbanističko planiranje.

SADRŽAJ NASTAVE:
Osnovne tematske oblasti su vezane za metodologiju i proces planiranja, gradsku lokaciju, određivanje namena i izgradnju; nove pravce u planiranju, održivi razvoj i održivi grad.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se obavezno odvija kroz kombinaciju više raznovrsnih oblika rada:

 • Predavanja ex-katedra;
 • Analiza slučajeva / primeri urbanističkih planova;
 • Individualni i grupni projekti: Prostorna istraživanja: definisanje prostorno-funkcionalnih mreža koje podržavaju urbani razvoj; Provera održivosti rezultata prostornih istraživanja.
 • Prezentacije i odbrane individualnih i grupnih projekata.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter