UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 2 – Uvod u projektovanje Date: 30/09/2013 Ključne reči:

Obaveštenje za studente I godine OAS Arhitektura 2013/14 (25.02.2014.)

Spiskovi studenata za OASA Kurs 2.6. – 3D Vizuelne komunikacije

Napomena: Studenti koji se nisu izjasnili preko Arh.Portal-a, pri elektronskom izboru za 3D Vizuelne komunikacije, mogu izabrati predmet koji žele i jave se predmetnom nastavniku!

Modul 2 – Uvod u projektovanje

1314_OASA_M_02_kurs_2_6_3_ilustracija

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 2 – Uvod u projektovanje: Kurs 2.6.3. – 3D Vizuelne komunikacije – Arhitektonska grafika

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Sreda od 13:15 do 15:00 sati.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja i odbrana elaborata – portfolia):
Prema ispitnom rasporedu u junskom ispitnom roku.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prvi kolokvijum: sreda, 02. april 2014. godine u redovnom nastavnom terminu.
Drugi kolokvijum: sreda, 14. maj 2014. godine u redovnom nastavnom terminu.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Geneza, transformacija i vizuelna fiksacija hipotetičke trodimenzionalne geometrizovane forme.

NASTAVNIK:
mr Dušan M. Stanisavljević, vanredni profesor
(e-mail: abcd@arh.bg.ac.rs)

SARADNICI:
mr Ivana Lukić, asistent
arh. Đorđe Nenadović, asistent
arh. Vladimir Parežanin, asistent
arh. Vladimir Kovač, asistent
B.Arch. Suzana Mijatović, praktikant
B.Arch. Danira Sovilj, praktikant
B.Arch. Dušan Popović, praktikant

BROJ KABINETA: 341

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Prema rasporedu konsultacija istaknutom na vratima Kabineta 341.

TELEFON: +381 11 3218 718

EMAIL:
visual341@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Cilj izbornog kursa 3D Vizuelne komunikacije je podsticanje studenata na analitički i kreativni istraživački postupak proučavanja fenomena prostornih odnosa geometrizovanih arhitektoničnih formi i načina njihovog predstavljanja kroz dvodimenzionalni i trodimenzionalni crtež, manuelni i kompjuterski model, fotografiju, animaciju…

PROJEKTNI ZADATAK:
Istraživanje prostornih odnosa i vizuelne percepcije, autorstva kroz personalizaciju i transformaciju tipske forme, načine grafičkog i modelarskog predstavljanja…

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Konkretni zadaci se realizuju kroz rad u školi i rad kod kuće, koristeći kabinetske konsultacije kao i kratke konsultacije putem razmene elektronske pošte. Neophodno je da student poseduje osnovni pribor za crtanje, skiciranje i izradu makata, kao i digitalni fotoaparat.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs 2.6.3. – Arhitektonska grafika

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter