UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 2 – Uvod u projektovanje Date: 09/09/2013 Ključne reči:

Modul 2 – Uvod u projektovanje

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 2 – Uvod u projektovanje: Kurs 2.6.2. – Likovne forme

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja i odbrana elaborata – portfolia):

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:

NASTAVNIK:

SARADNICI/ NASTAVNICI – BROJ SALE:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:

TERMINSKI PLAN NASTAVE:

STUDIJSKA PRAVILA:

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs 2.6.2. – Likovne forme

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter