UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 2 – Uvod u projektovanje Date: 30/09/2013 Ključne reči:
vizuelna-istrazivanja

Modul 2 – Uvod u projektovanje

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 2 – Uvod u projektovanje: Kurs 2.3 – Vizuelna istraživanja

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Četvrtkom u tri smene od po dva sata (08:15-10:00 / 10:15-12:00 / 12:15-14:00).

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja grafičkog elaborata):
U terminu održavanja ispita iz kursa Prostor i oblik.
(Posle prezentacije rukovodiocu kursa Prostor i oblik, grafički radovi se predaju nadležnom studentu demonstratoru koji ih prosleđuje Kabinetu za vizuelne komunikacije na dalji pregled i ocenjivanje.)

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
U terminima održavanja kolokvijuma iz kursa Prostor i oblik.
(Posle prezentacije rukovodiocu kursa Prostor i oblik, grafički radovi se predaju nadležnom studentu demonstratoru koji ih prosleđuje Kabinetu za vizuelne komunikacije na dalji pregled i ocenjivanje).
Prvi kolokvijum: 07. novembar 2013.
Drugi kolokvijum: 12. decembar 2013.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Analiza i transformacija prostorne arhitektonske forme realizovane na kursu Prostor i oblik u odgovarajuću dvodimenzionalnu ili trodimenzionalnu geometrizovanu grafičku formu korišćenjem adekvatnih i dostupnih grafičkih tehnika i tehnologija.

NASTAVNIK:
mr Dušan M. Stanisavljević, vanredni profesor (e-mail: abcd@arh.bg.ac.rs)

SARADNICI U NASTAVI:
mr Ivana Lukić, asistent
arh. Đorđe Nenadović, asistent
arh. Vladimir Parežanin, asistent
arh. Vladimir Kovač, asistent
+ 12 studenata demonstratora po izboru rukovodioca kursa Prostor i oblik.

BROJ KABINETA: 341

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima:
Ponedeljak / Utorak / Sreda / Petak (prema rasporedu objavljenom na vratima kabineta).

TELEFON: +381 11 3218718

EMAIL:
visual341@arh.bg.ac.rs

Ciljevi i pristup nastavi:

PRIMARNI CILJ NASTAVE:
Grafička podrška kursu Prostor i oblik.

SEKUNDARNI CILJ NASTAVE:
Praktična primena znanja i veština stečenih na kursu Vizuelna istraživanja u realizaciji nastavnih programa na drugim predmetima Departmana za arhitekturu i ostalim departmanima koji u izučavanju arhitektonske struke koriste geometrizovani način grafičkog predstavljanja.

PRISTUP NASTAVI:
Istraživanje – kroz grafički eksperiment / Realizacija – kroz izučavanje i primenu grafičkih tehnika i tehnologija / Komunikacija – kroz usvajanje grafičkih konvencija / Rutina – kroz neposredno grafičko iskustvo / Odgovornost – kroz donošenje grafičkih odluka / Efikasnost – kroz racionalno korišćenje vremena i izbor adekvatnih grafičkih tehnika i tehnologija / Progres – kroz permanentno suočavanje sa sve složenijim grafičkim zahtevima / Valorizacija – kroz grafičku komparaciju / Autorstvo – kroz samostalan grafički rad / Saradnja – kroz razmenu grafičkog znanja i iskustva / Kolegijalnost – kroz međusobno poverenje i uvažavanje.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

NOVO KURIKULUM: Kurs 2.3. – Vizuelna istraživanja

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter