UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
Client: Modul 2 – Uvod u projektovanje Date: 30/09/2013 Ključne reči:
prostor_i_oblik_2013_optim
Prostor i oblik | Foto: Marija Strajnić

Modul 2 – Uvod u projektovanje

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 2 – Uvod u projektovanje:  Kurs 2.1. – Prostor i oblik

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 8 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanja: utorak, 10:00-12:00 časova.
Vežbe: utorak, 12:00-16:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja i odbrana elaborata – portfolia):
Sreda, 29. januar 2014. u 10:00 časova (biće naknadno potvrđeno).

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prvi kolokvijum: sedma nedelja nastave / utorak 05. novembar 2013. u terminu vežbi.
Drugi kolokvijum: dvanaesta nedelja nastave / utorak 10. decembar 2013. u terminu vežbi.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Viđenje, promišljanje i uobličavanje arhitektonskih prostornih sistema.

NASTAVNIK:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor, rukovodilac kursa
mr Tatjana Stratimirović, asistent, koordinator kursa

SARADNICI / NASTAVNICI – BROJ SALE:
1. arh. Davor Ereš, ass. / arh. Mihailo Timotijević, red. prof. – 218
2. arh. Jelena Trajković Ristić, ass. / arh. Ivan Rašković, van. prof. – 219
3. arh. Dragana Ćirić, ass. / dr Dragana Vasiljević Tomić, van. prof. – 220
4. arh. Ksenija Pantović, ass. / mr Milan Vujović, van. prof. – 221
5. arh. Ivana Rakonjac, ass. / arh. Miodrag Mirković, red. prof. – 222
6. arh. Jelena Mitrović, ass. / dr Vladimir Milenković, doc. – 223
7. arh. Milutin Cerović, ass. / dr Đorđe Stojanović, doc. – 224
8. arh. Milena Delević Grbić, ass. / dr Ana Nikezić, doc. – 226
9. arh. Srđan Marlović, ass. / arh. Vladimir Lojanica, van. prof. – 227
10. arh. Pavle Stamenović, ass. / arh. Aleksandru Vuja, doc. – 228
11. arh. Jelena Bogosavljević, ass. / arh. Zoran Abadić, doc. – 230
12. arh. Dušan Stojanović, ass. / arh. Borislav Petrović, van. prof. – 235
13. arh. Aleksa Bijelović, ass. / arh. Dejan Miljković, van. prof. – 301

BROJ KABINETA: 239

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
U dogovoru sa predmetnim asistentom.

TELEFON: +381 11 3218739

EMAIL:
prostor.oblik@gmail.com

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Obavezni predmet na kome se studenti upoznaju sa pojmovima arhitektonskog prostora i oblika, kao i sa načelima stvaranja – od elementarnih ka složenim prostornim sistemima. Student razvija sposobnost da prepoznaje prostorne elemente i da uočava njihov međusobni odnos, kao i odnos preme okruženju i osposobljava se da stvara koncept objekta arhitekture.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno sa dva časa predavanja i četiri časa vežbanja.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi što znači da sudent ima na raspolaganju ukupno 600 sati rada, u toku nedelja koje su radne, za sve predmete na prvom semestru osnovnih studija.

Student na predmetu od 8 ESPB raspolaže sa 160 radnih sati u toku 15 radnih nedelja, što znači da je za rad kod kuće predviđeno 70 radnih sati, ili 4.66 sati nedeljno, s obzirom na to da na predmetu u školi student radi šest sati nedeljno.

Ispitni rok traje 5 radnih nedelja, što znači da student ima na raspolaganju još 200 radnih sati za pripremu ispita, konsultacije i polaganje svih ispita na prvom semestru studija.

Student na predmetu od 8 ESPB ima na raspolaganju 53.33 sata za pripremu, konsultacije i polaganje ispita u ispitnom roku, ili ukupno 6.66 radnih dana.

Napomena: nije dozvoljeno opterećenje studenata veće od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi jedan nastavnik sa više saradnika u zavisnosti od broja formiranih studija, kao i sa starijim studentima volonterima.
Plan rada na predmetu određuje nastavnik.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje pojedinačno svaki nastavnik.

Obavezno čitanje

Obavezno čitanje – kratki tematski tekstovi
Centralna namera ovog dela kursa je da se na početnom nivou studentima omoguće uslovi za razvoj sposobnosti sopstvene argumentacije kroz praksu čitanja tematskih tekstova. Temu svakog predavanja prati po jedan kratak tekst iz savremenog projektantskog diskursa, koji upotpunjava misaoni ambijent za rad na praktičnim zadacima na vežbama. Postignuti nivo razumevanja i argumentacije testira se kratkim zadacima u amfiteatru, u svemu prema kurikulumu.

001S,M,L,XL_optim
Rem Koolhaas, Bruce Mau: SMLXL

Ciklus predavanja ’MATERIJA I ŽELJA’:

 1. Mesto i okruženje / uticajni faktori,
  Rem Kolhas: Uvod u S, M, L, XL
  (Rem Koolhaas, Bruce Mau: SMLXL. New York: Monacelli Press, Rotterdam: 010 Publishers, 1995.) prevod T. S.;
 2. Lepota, dimenzionisanje, proporcija,
  Peter Cumtor: Ima li lepota formu?
  (Peter Cumtor: Misliti arhitekturu. Zagreb: AGM, 2003);
 3. Trajnost i materijalizacija elemenata prostora,
  Kengo Kuma: Povratak materijalima
  (Luigi Alini, Kengo Kuma: Kengo Kuma Works and Projects. Florence: Electa Mondadori, 2006.) prevod M. S.;
 4. Značenje prostora,
  Stiven Hol: Sidrenje
  (Steven Holl: Anchoring / Selected Projects 1975 – 1991. New York: Princeton Architectural Press, 1991.) prevod N. S.;
 5. Upotreba i organizacija prostora,
  Bernard Čumi: Prostori i događaji
  (Bernard Čumi: Arhitektura i disjunkcija. Zagreb: AGM, 2004).

Izložba izabranih studentskih radova

U sklopu prvog semestralnog ispita u školskoj 2013/14, u januaru 2014. godine u auli Arhitektonskog fakulteta je postavljena peta po redu Izložba izabranih studentskih radova urađenih na predmetu MODUL 2 – Uvod u projektovanje: Kurs 2.1. – Prostor i oblik.

Tokom nastave, nova ge neracija studenata I godine Osnovnih akademskih studija, proizvede oko 2000 završnih modela kao odgovore na temu tla, zidova, natkrivanja, plaže, skloništa i nadogradnje.

Svi modeli u celini budu prikazani tokom ispitne odbrane radova, nakon čega za izložbu bude izabrano 100 najupečatljivijih istraživanja.

Priprema i organizacija izložbe: mr Tatjana Stratimirović, Nebojša Stevanović
Foto: Uroš Pajović

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter