UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 19 – Studio projekat 4 – sinteza Date: 10/12/2013 Ključne reči:

Modul 19 – Studio projekat 4 – sinteza

Plan rada

NAZIV PREDMETA:

MODUL 19 – Studio projekat 4 – sinteza:  Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza

GODINA STUDIJA:

III godina – 6. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:

NASTAVNIK:

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:

SADRŽAJ NASTAVE:

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza 

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter