UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 – Izborni modul Date: 05/12/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Umetnost u javnim gradskim prostorima – “Public art & Public space” – Memorija grada

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema rasporedu.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prema rasporedu.

NASTAVNIK:
arh. Zoran Đukanović, docent
mr Jelena Živković, docent

SARADNIK U NASTAVI:
Nađa Beretić, mast.pejz.arh., student demonstrator

BROJ KABINETA: 011

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Biće naknadno dogovoreno.

TELEFON:

EMAIL:
duke@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Cilj programa je upoznavanje studenata sa vrstama, oblicima i uslovima realizacije umetničkih projekata u javnim prostorima koji se ostvaruje interdisciplinarnim delovanjem umetnika, arhitekata, planera i dizajnera kao i različitim oblicima učešća javnosti i lokalne zajednice u procesu planiranja, projektovanja i realizacije.

SADRŽAJ NASTAVE:
Nastava na predmetu je usmerena na upoznavanje sadržaja, strukture, procesa i uslova realizacije Public Art projekata i definisanje kriterijma njihove evaluacije.
Tema zadatka u zimskom semestru 2013/14. je istraživanje i analiza urbane memorije izabranog grada ili dela grada i dizajn i događaja iz sfere javne umetnosti u izabranim javnim gradskim prostorima.
Zadatak studenata je da izaberu, prezentuju, analiziraju jedan specifičan fenomen iz šireg polja urbane memorije, odnosno memorije grada, te da ponude kontekstualno-specifičan projekat mikro intervencije Public Art-a u izabranom javnom gradskom prostoru.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz kombinaciju interaktivnih predavanja, workshop-a, analize slučaja, izrade adekvatnih projekata.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter