UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 – Izborni modul Date: 04/12/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Morfologija gradskih poteza

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema zvaničnom rasporedu AF.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema rasporedu ispita za januarski rok – Izborni predmet 1.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
5. i 11. nedelja nastave.

NASTAVNIK:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
dr Milena Vukmirović

BROJ KABINETA: 253

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Biće naknadno objavljeno.

TELEFON: +381 11 3218753

EMAIL:
adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs
milena.vukmirovic@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja i rekonstrukcije, na brojne teme urbanističke kompozicije poteza. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu Oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja organizacije urbane strukture. Studenti istražuju relacije između arhitekture, morfologije poteza i srodnih umetničkih disciplina: muzike, slikarstva, dizajna, filma. Istraživanje se sprovodi na konkretnom prostoru, poligonu.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Izborni predmet održava se u formi blok nastave jednom nedelje po 2 časa.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi i 3 radna dana kod kuće računajući i ispit.
Za ovaj kurs predviđena su 2,5 radna sata nedeljno (2 sata rada u školi i 0,5 sati rada kod kuće).
3 radna dana predviđena su za rad kod kuće i ispit (22,5 sata).
Ispit – predaja seminarskog rada je 19. radne nedelje.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi jedan nastavnik i saradnici, u zavisnosti od broja prijavljenih studenata.
Minimalni broj studenata je 10.
Plan rada na predmetu određuje nastavnik.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter