UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 - Izborni modul Date: 04/12/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Integrisano modelovanje arhitektonskih objekata – Revit

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Treća godina: utorak, 10:00-12:00 časova, Računarska učionica 217.
Peta godina: utorak, 12:00-14:00 časova, Računarska učionica 217.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Biće određen naknadno.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Biće određeni naknadno.

NASTAVNIK:
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA: 248

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Kabinet 248, petak 12:00-14:00 časova.

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
U okviru ovog kursa studenti će se upoznati sa osnovama integrisanog modeliranja i upravljanja informacijama o arhitektonskim objektima, koristeći program Revit i oslanjajući se na obrazovne resurse firme AutoDesk poznate kao BIM Curriculum. Predmet integrisanog modeliranja je zgrada Tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu, na čijem modelu će studenti raditi timski, simulirajući situaciju iz realne arhitektonske prakse.
Za rad na ovom izbornom predmetu neophodno je da svaki student poseduje sopstveni lap-top računar sa minimalno 4GB radne memorije. U okviru izbornog predmeta studenti će koristiti akademsku verziju softvera Revit (http://students.autodesk.com/).

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Izborni predmet održava se jednom nedeljno dva časa.
Nastava traje 14 radnih nedelja u školi i 3 radna dana kod kuće računajući i ispit.
Za izborni predmet predviđena su 4 radna sata nedeljno (2 sata rada školi i 2 sata rada kod kuće).
3 radna dana predviđena su za rad kod kuće i ispit (24 sata).

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi jedan nastavnik i jedan saradnik.
Plan rada na predmetu određuje nastavik.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija na vežbama u računarskoj učionici AF, gde nakon uvodnih instrukcija i objašnjenja studenti koriste raspoložive multimedijalne materijale, pripremljena vežbanja, kao i projekat stambenog objekta iz predmeta Studio projekat 1 (druga godina), koji će poslužiti kao materijal za individualni rad. U nastavi se koristi virtuelno elektronsko okruženje, posebno pripremljeno za ovaj predmet:
http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=246
gde studenti publikuju rezultate svojih aktivnosti na času i samostalnog rada.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter