UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 - Izborni modul Date: 14/10/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Elementi armiranobetonskih konstrukcija

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Prema rasporedu za jesenji semestar 2013/14.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema terminskom planu za jesenji semestar 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
07. nedelja semestra
13. nedelja semestra

NASTAVNIK:
dr Ruža Okrajnov-Bajić, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA: 247

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Termin konsultacija biće dogovoren u toku semestra.

TELEFON: +381 11 3218789

EMAIL:

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:

Cilj ovog kursa je temeljnije upoznavanje studenata sa mogućnostima primene armiranog betona u savremenim arhitektonskim objektima, kroz upoznavanje sa pravilima projektovanja i proračuna armiranobetonskih konstrukcija.

SADRŽAJ NASTAVE:

Kroz ciklus predavanja studenti se upoznaju sa elementima konstrukcija koji se obično izvode u armiranom betonu.

Detaljnije će se proučavati oblikovanje i konstruisanje, proračun i dimenzionisanje, konačno detalji armiranja i izvođenja pojedinih armiranobetonskih elemenata konstrukcija. Rešeni brojni primeri biće objašnjeni da bi studenti mogli samostalno da urade svoje zadatke u okviru elaborata.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:

Prijavljivanje za ovaj Izborni predmet se obavlja lično, dolaskom u Studentsku službu AF. U toku nastave održavaju se predavanja eh–katedra i vežbe na kojima se prikazuju pojedini brojni primeri. Dva puta u toku semestra na kolokvijumu proverava se nivo usvojenog teoretskog gradiva. Svaki kolokvijum je test sa 10 pitanja na koja su ponuđeni odgovori. Studenti kod kuće rade, a na vežbama i konsultacijama predaju svoje zadatke. Na kraju kursa tačni, primljeni zadaci (ukupno 4 celine zadataka) čine studentski elaborat.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter