UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 - Izborni modul Date: 14/10/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Arhitektura-i-umetnost-Evrope-u-doba-neoklasicizma-i-romantizma_optim
Etjen-Luj Bule, Projekat kenotafa Isaka Njutna, 1784.

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Arhitektura i umetnost Evrope u doba neoklasicizma i romantizma

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Biće određeni naknadno.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Biće određen naknadno.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
7. i 13. nedelja nastave

NASTAVNIK:
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
dr Irena Kuletin-Ćulafić, asistent

BROJ KABINETA: 231

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Biće određeno naknadno.

TELEFON: +381 11 3218731

EMAIL:

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Cilj nastave je sticanje prvenstveno teorijskih znanja.
Student može da bira kao izborni predmet i ponuđene seminare ako oni nisu predviđeni projektnim zadakom (uz dodatnu ispitnu obavezu od 1 ESPB).

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Izborni predmet održava se jednom nedeljno dva časa.
Nastava traje 14 radnih nedelja u školi i 3 radna dana kod kuće računajući i ispit.
Za izborni predmet predviđena jsu 4 radna sata nedeljno (2 sata rada školi i 2 sata rada kod kuće).

15. nedelja predviđena je za rad u okviru Modula 7 – Projektantska radionica 3.
Modul 7 – Projektantska radionica 3 je poseban premet koji nije povezan sa radom na izbornom predmetu.

3 radna dana predviđena su za rad kod kuće i ispit (24 sata).
Ispit je 21. radne nedelje, u utorak.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi jedan nastavnik i jedan saradnik.
Plan rada na predmetu određuje nastavik.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

NOVO KURIKULUM: Arhitektura i umetnost Evrope u doba neoklasicizma i romantizma NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: Arhitektura i umetnost Evrope u doba neoklasicizma i romantizma NOVO Uputstvo za portfolio: Arhitektura i umetnost Evrope u doba neoklasicizma i romantizma

NAPOMENA: Studenti koji ne budu formirali portfolio predmeta prema datom uputstvu neće ostvariti pravo da predaju rad u januarskom ispitnom roku.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter