UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo Date: 13/10/2013 Ključne reči:

Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo:  Kurs 16.3. – Regulativa

GODINA STUDIJA:
III godina – 6. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 1 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Četvrtak, 15:15-16:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA: (predaja i odbrana grafičkog i seminarskih radova):
Biće naknadno utvrđen.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
10. april 2014.
22. maj 2014.
Kolokvijumi će biti organizovan u terminu predavanja.

NASTAVNICI:
dr Miloš Gašić, docent
mr Biserka Mitrović, docent

SARADNIK U NASTAVI:
dr Tatjana Jurenić, asistent

BROJ KABINETA: 304 i 246

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Četvrtak, 13:00-15:00 časova.

TELEFON: +381 11 3370190

EMAIL:
biserkamitrovic@gmail.com
misqo@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Ciljevi nastave su upoznavanje studenata sa regulativom koju će najčešće biti u prilici da primene i sa kojim će se sretati naročito u početku rada u struci.

SADRŽAJ NASTAVE:
Upoznavanje studenata sa vrstama i strukturom obavezujuće regulative. Zatim, detaljnija analiza nekih segmenata propisa u urbanističkoj regulativi, stambenoj izgradnji, obavezama i kompetencijama učesnika u građenju.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se obavezno odvija kroz predavanja eks-katedra.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter