UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo Date: 13/10/2013 Ključne reči:

Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo:  Kurs 16.2. – Ekonomika projektovanja i građenja

GODINA STUDIJA:
III godina – 6. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 1 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Četvrtak, od 16:15 do 17:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Biće naknadno utvrđen.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Poeni sa nastave se ostvaruju kroz izradu seminarskog rada.

NASTAVNIK:
dr Miloš Gašić, docent

SARADNIK U NASTAVI:
dr Tatjana Jurenić, asistent

BROJ KABINETA: 304

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Četvrtak, od 17:00 do 19:00 časova.

TELEFON: +381 11 3370190

EMAIL:
misqo@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Ciljevi nastave su da inženjeri arhitekture ovladaju problematikom ekonomskog i finansijskog aspekta projektovanja i građenja u skladu sa važećim zakonskim propisima i procedurama za efikasno upravljanje investicionim projektima. Ovo je relativno nova oblast, koja je u svetu doživela verifikaciju, naročito za velike projekte. Predmet omogućava da se upravljanje projektima prouči sa više aspekata: tehničko-tehnološkog, pravnog, ekonomskog.

SADRŽAJ NASTAVE:
Vrednost; Investicioni troškovi projekta; Jednačine za ukupne investicione troškove projekta; Uticaj troškova finansiranja na projektne odluke; Osnovni koncept procene troškova; Metodi procene troškova realizacije; Problem izvora podataka o troškovima; Troškovi veka upotrebe; Elementi budućih troškova; Nemonetarni troškovi; Metodi procenjivanja i podaci o troškovima veka upotrebe; Dobiti i vrednost objekta; Monetarne dobiti od objekta; Nemonetarne dobiti – upotrebna vrednost objekta; Projektantske strategije uticaja na ekonomsku dobit; Merila ekonomskih performansi; Tipovi merila ekonomskih performansi objekta; Finansijska analiza održivosti za građevinski projekat; Ugovaranje izvođenja građevinskih radova; Naplata izvedenih radova i kontrola finansijskih tokova i poslovanja u građevinarstvu.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija na predavanjima, ex catedra.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter