UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 15 - Proučavanje i obnova graditeljskog nasleđa Date: 13/10/2013 Ključne reči:

Modul 15 – Proučavanje i obnova graditeljskog nasleđa

Gradina iznad Pazarišta, rekonstrukcija izgleda M.Popović, Stari grad Ras, Beograd 1987.

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 15 – Proučavanje i obnova graditeljskog nasleđa:  Kurs 15.1. – Istorija arhitekture i naseljavanja u Srbiji

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 2 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Četvrtak, 13:15-15:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema rasporedu ispita iz Studentske službe AF.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
6. nedelja nastave: 31.10.2013.
10. nedelja nastave: 28.11.2013.

NASTAVNIK:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
mr Marko Nikolić, asistent

BROJ KABINETA: 233

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Biće naknadno objavljeno.

TELEFON: +381 11 3218733

EMAIL:
marko@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Cilj je da se studenti upoznaju sa opštim tokovima i odlikama razvoja naselja i graditeljstva na prostoru Srbije kroz istoriju, kao i sa osnovnim prostornim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama istorijske sakralne, profane i stambene arhitekture, radi sticanja saznanja o vlastitoj graditeljskoj tradiciji i unapređenja kreativnih sposobnosti.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno dva časa.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi i 3 radna dana kod kuće računajući i ispit.
Za ovaj kurs predviđena su 2,5 radnih sati nedeljno (2 sata rada u školi i 0,5 sati rada kod kuće).
3 radna dana predviđena su za rad kod kuće i ispit (22,5 sata).
Ispit – pismeni ispit (test) – Prema rasporedu ispita iz Studentske službe AF.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi jedan nastavnik i jedan saradnik.
Plan rada na predmetu određuje nastavnik.
Najmanje 30 poena, a najviše 70 poena predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter