UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 14 – Likovne forme Date: 13/10/2013 Ključne reči:

Modul 14 – Likovne forme

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 14 – Likovne forme:  Kurs 14.2. – Boja i likovni koncept

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Ponedeljak: 8:15-12:15 i 17:15-21:15 časova.
Petak: 8:15-12:15 i 16:15-20:15 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prema ispitnom rasporedu: 05. i 12. nedelja.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Teorija boje, likovni koncept i multimedija.

NASTAVNIK:
mr Vladan Ljubinković, redovni profesor (akademski slikar, rukovodilac nastave na predmetu)

SARADNICI U NASTAVI:
mr Branko Pavić, redovni profesor (akademski grafičar)
mr Dragan Jelenković, redovni profesor (akademski vajar)
mr Milorad Mladenović, vanredni profesor (akademski slikar, dipl inž.arh.)
dr Mariela Cvetić, vanredni profesor (akademski slikar, dipl inž.mašinstva)
Ivan Šuletić (akademski slikar, doktorant na Univerzitetu umetnosti u Beogradu)

BROJ KABINETA: 301 i 302

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Prema rasporedu.

TELEFON: +381 11 3218775

EMAIL:

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i prektično iskustvo u složenim likovnim istraživanjima od interesa za studije arhitekture poput slikarstva, grafike, modelovanja i multimedijalnih formi likovnih umetnosti. Cilj nastave je da se istraži likovni koncept rada i veze i aplikativnost takvog koncepta na projektovanje u arhitekturi.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno 4 sata
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi i 3 radna dana kod kuće računajući i ispit.
Za izborni predmet predviđena su 4 radna sata nedeljno (2 sata rada školi i 2 sata rada kod kuće).
3 radna dana predviđene su za rad kod kuće i ispit (24 sata).

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi jedan nastavnik sa jednim saradnikom i starijim studentima volonterima.
Plan rada na predmetu određuje nastavik.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje pojedinačno svaki nastavnik.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

KURIKULUM: Kurs 14.2. – Boja i likovni koncept

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter