UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 13 – Statika konstrukcija 2 Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Modul 13 – Statika konstrukcija 2

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 13 – Statika konstrukcija 2:  Kurs 13.1. – Konstruktivni sistemi

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
12:15-14:00 vežbe I grupa u salama 219, 223, 224, 228, 230, 235;
14:15-16:00 vežbe II grupa u salama 219, 223, 224, 228, 230, 235;
16:15-17:00 predavanje u amfiteatru.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA: (predaja i odbrana grafičkog i seminarskih radova):
Prema nastavnom planu i programu za školsku 2013/2014. godinu.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prema nastavnom planu i programu koji se dostavlja studentima.

NAZIV PROJEKTNOG ZADATKA:
Projektovanje u obalsti konstruktivnih sistema – visoki objekti i objekti velikog raspona.

NASTAVNIK:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

SARADNICI U NASTAVI:
mr Ljiljana Arsić Paljić, asistent
mr Aleksandra Nenadović, asistent
arh. Jefto Terzović, asistent
mr Saša Đorđević, asistent
arh. Miodrag Grbić, asistent
arh. Jelena Milošević, doktorant
arh. Zoran Šobić, doktorant
arh. Predrag Nestorović, doktorant
građ. Miloš Maneski, doktorant
arh. Matija Brković, doktorant

BROJ KABINETA: 348A

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Petkom, 10:00-12:00 časova, u kabinetu 348A.

TELEFON: +381 11 3218708

EMAIL:
enestorm@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE
Upoznavanje sa razvojem i novim konstruktivnim sistemima u cilju racionalne primene u arhitektonskom projektovanju. Sistematski pristup izboru konstruktivnog sistema prema projektnom zadatku. Koordiniranje arhitektonskog i konstruktivnog oformljenja objekta radi nalaženja optimalnog rešenja.

TERMINSKI PLAN NASTAVE
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno jedan čas (predavanja) i jednom nedeljno dva časa (vežbe)
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi i 3 radna dana kod kuće računajući i ispit.
Za izborni predmet predviđena su 4 radna sata nedeljno (2 sata rada školi i 2 sata rada kod kuće).
3 radna dana predviđene su za rad kod kuće i ispit (24 sata).

STUDIJSKA PRAVILA
Predmet vodi jedan nastavnik sa jednim saradnikom i starijim studentima volonterima.
Plan rada na predmetu određuje nastavnik.
Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 14 radnih nedelja u školi.
Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje pojedinačno svaki nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter