UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 12 - Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Modul 12 – Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 12 – Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije:  Kurs 12.3. – Instalacije u arhitekturi

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 2 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanja: utorak, od 13 do 15 časova.
Vežbe: sreda, od 9 do 13 časova.

TERMIN PREDAJE I ODBRANE PROJEKTA:
Konačna predaja projekta: sreda, 04. jun 2014.

NASTAVNICI:
dr Lidija Đokić, redovni profesor
dr Milan Radojević, docent

SARADNICI U NASTAVI:
dr Tatjana Jurenić, asistent
Aleksandra Kostić, mast.inž.arh.
Katarina Slavković, mast.inž.arh.
Miloš Aranđelović, mast.inž.arh.
Milutin Miljuš, mast.inž.arh.

BROJ KABINETA: 304

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Biće naknadno objavljeno.

TELEFONI: +381 11 3370190

EMAIL:
milan@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Sagledavanje arhitektonskog objekta u celini i implementacija instalacionih mreža u arhitektonski objekat, uz uvažavanje konstruktivnog sistema. Upoznavanje studenata sa instalacionim potrebama objekata različitih namena. Tako studenti stiču osnovna znanja o instalacionim sistemima koji omogućavaju neophodan komfor u različitim objektima, kao i prostoru koji je neophodno obezbediti za njihovo adekvatno funkcionisanje.

SADRŽAJ NASTAVE
Upoznavanje studenata sa savremenim instalacionim mrežama i uređajima u arhitektonskim objektima, njihova međusobna koordinacija i prostorne potrebe u objektima, kao i povezivanje na gradsku infrastrukturu. Stečeno znanje koristi studentima za pravilan odabir odgovarajućih sistema i njihovo primenjivanje prilikom projektovanja arhitektonskih objekata.
Osposobljavanje studenata za izradu glavnih projekata vodovoda i kanalizacije za arhitektonske objekte.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz predavanja ex-katedra i vežbe.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter