UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 12 - Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Modul 12 – Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 12 – Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije:  Kurs 12.2. – Arhitektonska fizika

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 1 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Četvrtak, od 10:15 časova.

TERMIN PREDAJE PROJEKTA (kolokvijumi):
Prema rasporedu održavanja ispita u junskom, septembarskom i oktobarskom roku.

TERMINI ODRŽAVANJA ISPITA:
8. nedelja.
15. nedelja.

NASTAVNICI:
dr Ana Radivojević, vanredni profesor
učesnici u nastavi:
dr Lidija Đokić, redovni profesor
dr Dragana Šumarac-Pavlović, profesor

SARADNICI U NASTAVI:
mr Nataša Ćuković-Ignjatović, docent
arh. Miloš Nedić, asistent

BROJ KABINETA: 350a

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Utorak, od 12:00 do 14:00 časova.

TELEFONI: +381 11 3218 779

EMAIL:
ana@arh.bg.ac.rs 

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE
Za svaki od oblika komfora i pratećih fizičkih fenomena kojima se ovaj predmet bavi, analizira se njegova fiziološka osnova, parametri i granice datog komfora, kao i mere kojima se on obezbeđuje u objektu, uz osvrt na karakteristična svojstva materijala, bitna za obezbeđenje svakog od oblika komfora.

Kroz seminarski rad koji kao podlogu ima projekat koji student obrađuje u okviru predmeta Studio projekat, student konkretno proverava savladano gradivo kritički analizirajući projektom ostvarene uslove komfora.

TERMINSKI PLAN NASTAVE
Obavezni predmet održava se jednom nedeljno jedan čas (predavanja).
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi i 3 radna dana kod kuće računajući i ispit.
Za izborni predmet predviđena su 4 radna sata nedeljno (2 sata rada školi i 2 sata rada kod kuće).
3 radna dana predviđene su za rad kod kuće i ispit (24 sata).

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI
Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i oblicima komfora u objektu u svetlu fizičkih fenomena kojima je objekat izložen.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter