UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 10 - Organizacija prostora Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Modul 10 – Organizacija prostora

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 10 – Organizacija prostora: Kurs 10.2. – Tipologija objekata 2

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Sreda, 13:00­‐15:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja semestralnog rada):
Prema rasporedu ispita u junskom, septembarskom i oktobarskom roku školske godine 2013/14.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
7. nedelja.
14. nedelja.

NASTAVNICI:
arh. Vesna Cagić Milošević, docent (rukovodilac predmeta)
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor
arh. Dragan Stamenović, docent
arh. Milan Đurić, vanredni profesor
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
arh. Verica Međo, asistent

BROJ KABINETA: 252 (240, 251, 239, 345)

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
U dogovoru sa nastavnikom za pojedine oblasti.

TELEFON: +381 11 3218 752

EMAIL:
cagic.studio@gmail.com

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI
Upoznavanje studenata sa specifičnostima, karakteristikama, programskim sadržajima i metodima projektovanja poslovnih, trgovačkih, industrijskih, objekata vaspitanja i obrazovanja i otvorenih javnih gradskih prostora.
Pored osnovnih načela lociranja, zoniranja, komponovanja i funkcionalnog rešavanja organizacije navedenih sadržaja, studenti se upoznaju i sa njihovim specifičnim oblikovnim i konstruktivnim zahtevima i karakteristikama.

OPŠTI KRITERIJUMI
OK5. Razumevanje odnosa između čoveka i objekta i između objekata i njihovog okruženja, i potrebe da se objekat i prostori između odnose prema ljudskim potrebama i meri. Student će imati razumevanje o:
OK5.1 Potrebama i težnjama korisnika objekata.

OK7. Razumevanje metoda istraživanja i pripreme projektnih zadataka za arhitektonski projekat. Student će imati razumevanje o:
OK7.1 Potrebi da se kritički ispitaju primeri koji funkcionalno, organizaciono i tehnološki relevantni za postavljeni projektni zadatak.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE
Nastava se odvija kroz predavanja ex-­katedra. Pohađanje nastave proverava se izradom dva kolokvijuma tokom semestra.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter