UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 1 - Uvod u arhitekturu Date: 07/07/2013 Ključne reči:
Movie Copyright: Concept and Animation: Andrea Stinga, Federico Gonzalez; Art Direction: Federico Gonzalez; Music: The Butterfly from Eugene C.Rose and George Ruble, (Creative Commons)

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 1 – Uvod u arhitekturu: Kurs 1.4 – Istorija moderne arhitekture i urbanizma

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 2 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Petak, od 14:00 do 16:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Prema rasporedu ispita iz studentske službe AF.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
7. nedelja nastave, 04.04.2014, 14:00 časova.
14. nedelja nastave, 23.05.2014, 14:00 časova.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Teorijski predmet: uvod u naučnu oblast savremena arhitektura, odnosno uvod u šire naučno polje istorije i teorije arhitekture.

NASTAVNIK:
dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
mr Dragana Ćorović, asistent

BROJ KABINETA: 234

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Petkom, od 16:00 do 18:00 časova.

TELEFON: +381 11 3218 734

EMAIL:
dcorovic@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Osnovni cilj nastave je da studentima predstavi uvod u studije istorije moderne arhitekture i urbanizma i da ih u osnovnim crtama upozna sa značajnim pravcima, autorima i njihovim idejama, konceptima i realizacijama. Cilj nastave se ostvaruje tako da se, kroz analize pravaca i rada pojedinačnih stvaralaca, njihovih projekata i realizovanih objekata, studentima omogući formiranje šire referentne osnove koja se oslanja na istorijsku perspektivu i kulturni i socio-politički kontekst kretanja u arhitekturi i urbanizmu, kao i osnovnih znanja o uticajima objekata na životnu sredinu i premisama održivog projektovanja.
Radom na programu razvija se istraživačka radoznalost studenta i doprinosi se opštoj intelektualnoj kompetenciji studenta.
Osnovna znanja koja će student steći radom na programu doprineće kompetenciji da se deluje sa osnovnim znanjem o istorijskim i kulturnim presedanima u lokalnoj i svetskoj arhitekturi.

TEMATSKA OBLAST:
Osnovna tematska oblast programa je istorija i teorija moderne arhitekture i urbanizma, koja se proučava kroz sledeće tematske celine: vizionarsko mišljenje, pravci i istorijski presedani u modernoj arhitekturi i urbanizmu, avangardni pravci, moderni pokret u arhitekturi i urbanizmu i interpretacije modernog pokreta u savremenoj arhitekturi i urbanizmu i envajronmentalna estetika i principi održivosti u modernoj arhitekturi i urbanizmu.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz predavanja ex cathedra, interaktivnu nastavu kroz prezentacije studenata, konsultacije i izradu semestralnog rada koji obuhvata studiju slučaja, analizu, izvođenje zaključaka i kreativnu projektantsku interpretaciju teorijske teme.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter