UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 1 - Uvod u arhitekturu Date: 30/09/2013 Ključne reči:

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 1 – Uvod u arhitekturu:  Kurs 1.1. – O arhitekturi

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 1 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Svake druge srede, 8:00-10:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja semestralnog rada):
Prema rasporedu ispita iz Studentske službe AF.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
9. nedelja nastave.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Uvod u studije arhitekture. Upoznavanje sa osnovnim elementima arhitektonske teorije i prakse.

NASTAVNIK:
arh. Branislav Mitrović, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
dr Marija Milinković, asistent

BROJ KABINETA: 251

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Petkom, 12:00-14:00 časova.

TELEFON: +381 11 3218751

EMAIL:
marija.milinkovic@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE
Obavezni predmet koji omogućava informisanost o arhitekturi, o oblastima i disciplinama koje je čine, o jeziku, pojmovima i terminima neophodnim za dalje profesionalno izučavanje arhitektonskih tema i akademski nivo razmišljanja o arhitekturi.

TERMINSKI PLAN NASTAVE
Obavezni predmet održava se jednom u dve nedelje sa dva časa predavanja. Nastava traje 15 radnih nedelja u školi što znači da student ima na raspolaganju 600 sati rada u toku radnih nedelja za sve predmete na prvom semestru osnovnih studija. Student na predmetu od 1 ESPB raspolaže sa 20 radnih sati u toku 15 radnih nedelja što znači da je za rad kod kuće predviđeno 5 radnih sati, ili 0,33 sata nedeljno, s obzirom da na predmetu u školi student radi jedan sat nedeljno. Ispitni rok traje 5 radnih nedelja što znači da student ima na raspolaganju još 200 radnih sati za pripremu ispita, konsultacije i polaganje svih ispita na prvom semestru studija. Student na predmetu od 1 ESPB ima na raspolaganju 6,66 sati za pripremu, konsultacije i polaganje ispita u ispitnom roku.

Napomena: nije dozvoljeno opterećenje studenata veće od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA
Predmet vodi jedan nastavnik sa jednim saradnikom i starijim studentima volonterima. Plan rada na predmetu određuje nastavnik. Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi. Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje pojedinačno svaki nastavnik.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter